Norlandia Gaustadskogen barnehage.

Gjør seg klare for å holde nattåpent i barnehagene

I Norlandia Gaustadskogen barnehage i Oslo jobber mange av foreldrene i samfunnskritiske yrker. Flere barnehager forbereder seg nå på å ta imot barn også om kvelden og natta.

Publisert Sist oppdatert

– Denne uken har vi ikke hatt så mange barn her, men det er 34 foreldre som har meldt behov om barnepass. Nå gjør vi oss klare til å kunne tilby både kvelds- og nattåpent, forteller daglig leder i Norlandia Gaustadskogen barnehage, Fati Mohebzadeh.

Oslo-barnehagen ligger tett inntil Rikshospitalet. Det betyr at mange av de foresatte jobber i helsevesenet.

Fati Mohebzadeh.

En del av dem er foreløpig i beredskap, men sjansen for at de vil jobbe mye i tiden fremover er stor. Og da kan det også bli behov for barnepass på kvelder og om nettene.

– Etter hvert som flere og flere blir satt i karantene i helsevesenet, får de som er på jobb utvidede arbeidstider. Nå forsøker vi å ligge et skritt foran, slik at vi er forberedt på å utvide åpningstidene våre når det blir nødvendig, sier Mohebzadeh.

– Vi er klare til å bemanne opp etter behov.

Arbeidslag

Mohebzadeh har delt de 30 ansatte i barnehagen inn i fire arbeidslag. Denne uken jobber lag 1, mens lag 2 er i beredskap. Nesten uke rullerer de. På den måten kan de også, om det skulle komme et smittetilfelle, skifte ut hele mannskapet.

– Vi har heldigvis nok personale foreløpig, og de er helt fantastiske. Selv om det er en surrealistisk situasjon, så strekker de seg langt og vil gjerne bidra for å holde samfunnet i gang, forteller hun og understreker at hun setter pris på å ha et stort konsern i ryggen.

Nå har hun og personalet laget klar rutinene for hvordan en kveldsvakt og en nattevakt vil være.

– På kveldene blir det et annet tilbud enn det som er på dagtid med tanke på aktiviteter. Her vil det primært være matlaging, lek, tannpuss og lesing. Vi kommer til å sjekke med foreldrene hva slags leggerutiner barna har hjemme, slik at vi kan gjøre det likest mulig i barnehagen.

1000 ansatte på hjemmekontor

Hos stiftelsen Kanvas er de også klare for å kunne ta imot barn om kvelden og natta. De har tolv barnehager i umiddelbar nærhet til sykehus. Syv av dem ligger inne på området til Ullevål sykehus.

– Vi har kartlagt hvem av de foresatte som har samfunnskritiske jobber, og hvem som vil ha et behov for barnepass, forteller daglig leder i Kanvas, Robert Ullmann.

Det er foreløpig få barn også i disse barnehagene på dagtid.

– Men kartleggingen viser at de vil bli mange flere når flere av dem med samfunnskritiske funksjoner må jobbe mer, sier han.

Per nå har barnehagestiftelsen cirka 1.000 ansatte som jobber på hjemmekontor landet rundt. Det gir dem muligheter til å hente inn folk der det er behov.

– Og dersom smitte skulle oppstå i en av barnehagene, kan vi bytte hele arbeidslaget med et nytt, smittefritt lag, sier Ullmann.

Kompenseres for ubekvem arbeidstid

Han skryter av de ansattes vilje til å få på plass løsninger med utvidede åpningstider. Løsningene er nøye drøftet med hovedtillitsvalgte og hovedverneombud.

– De ansatte er så påskrudd. Vi får virkelig demonstrert dugnadsånd, god praksis og godt verdigrunnlag for tiden, sier Ullmann.

– Hva med betaling? Hvordan vil de ansatte kompenseres for å jobbe ugunstige arbeidstider?

– t er ikke endelig avklart ennå, men det bygge på tariffavtalens bestemmelser for ubekvem arbeidstid. Ingen av våre ansatte skal være i tvil om hvordan de vil bli kompensert når de blir kalt inn til vaktene.PPPP

Også i Norlandia Gaustadskogen barnehage lover de at de ansatte skal kompenseres for å ta vaktene på kvelder og om nettene.

– Vi tar utgangspunkt i vår Spekter-tariffavtale. I den er det regulert også arbeid utover normal arbeidstid, inkludert kvelds- og nattillegg, sier daglig leder Fati Mohebzadeh.

– Vi vil også drøfte forholdene lokalt med tillitsvalgt for å finne de beste løsningene, og vil gjøre alt vi kan for at det skal bli gode omforente løsninger for ansatte og barn i denne helt spesielle tiden.

Finner svar sammen med barna

Barnehage-lederen forteller at de store barna som er i barnehagen nå snakker om det som skjer.

– Mange av dem har som sagt foreldre som jobber tett på dette, og de snapper opp ting hjemme. Vi har forberedt oss godt på dette blant personalet. Vi snakker med barna om det som skjer, lytter til deres spørsmål, svarer så godt vi kan eller finner svar sammen med dem, sier Mohebzadeh.

– Vår viktigste jobb nå er å ta vare på barna og gi dem trygghet, omsorg, og så normale dager som mulig.

Her finner du alle koronasakene våre

Powered by Labrador CMS