Kunnskapsminister Guri Melby mener det er behov for satsinger i enkeltområder.

Satsing i Oslo-barnehager kan bli stanset:
Melby: – Aktuelt å se på endringer i regelverket

Lovverket kan stanse en bemanningssatsing i barnehager i fem Oslo-bydeler. Kunnskapsministeren mener det er behov for slike satsinger og det kan være aktuelt å se på endringer i regelverket.

Publisert Sist oppdatert

– Regjeringen mener at prinsippet om likeverdig økonomisk behandling av private og kommunale barnehager er viktig for å sikre et mangfold av barnehager. Det er viktig for foreldrenes valgfrihet og det gir høyere kvalitet på barnehagetilbudet. Dette prinsippet ønsker vi å videreføre. Når det er sagt er denne saken nå sendt Utdanningsdirektoratet for vurdering, og det blir derfor feil om jeg uttaler meg konkret om denne saken, skriver kunnskapsminister Guri Melby i en e-post til Utdanningsnytt.

Men hun innrømmer at det kan være behov for regelendringer.

– Vi ser at det i enkelte områder er behov for særlige satsinger, og det er aktuelt å se på endringer i regelverket for å få til det, skriver Melby.

Les også: Melbys barnehageløfte: Vil bruke 600 millioner på flere pedagoger

Kan være brudd på loven

Forrige uke kom nyheten om at statsforvalteren i Oslo og Viken foreløpig har stanset en bemanningssatsing i barnehager i fem bydeler i Oslo kommune. Byrådets plan har vært å bruke 100 millioner kroner de neste tre årene på å opprette stillinger som skal gå til barnehager i områder med særlige utfordringer. Både private og kommunale barnehager i bydelen skulle bli en del av prosjektet.

Statsforvalteren derimot mener satsingen kan bryte med tilskuddsforskriftens prinsipp om likeverdig behandling av alle aktørene i barnehagemarkedet. De har sendt saken til Utdanningsdirektoratet for en vurdering.

Faller direktoratet ned på den samme konklusjonen vil det i så fall bety at kommunen ikke kan støtte offentlige barnehager uten samtidig å kompensere alle de private barnehagene i kommunen. Kompensasjonen må samsvare med forholdet mellom antall private og offentlige barnehager, og kommunen kan heller ikke legge føringer på hva støtten til de private barnehagene skal gå til.

Det har fått flere til å reagere.

– Uheldig

Utdanningsforbundet i Oslo ved leder Aina Skjefstad-Andersen uttalte til Utdanningsnytt mener en slik lovtolkning vil gå utover barn og unge i utsatte områder.

Anne Lindboe, direktør i PBL, mener det er synd om tilskuddsforskriften skal stoppe satsingen.

– Jeg håper vi kan sette oss ned for å finne en løsning på dette. Det er veldig uheldig om regelverket skal stå i veien for denne typen satsinger, sa Lindboe.

– Vi synes det er positivt at Oslo kommune ønsker å satse på økt bemanning i disse bydelene. Gode barnehager er kanskje noe av det viktigste tiltaket vi har for å utjevne forskjeller.

To modeller

Kunnskapsminister Guri Melby peker på at Storberget-utvalgets rapport som kom i juni har en rekke forslag til endringer av finansieringen av private barnehager, blant annet at en kommune skal kunne tildele midler til denne type satsinger i både kommunale og private barnehager, og at kommunen da kan sette vilkår til bruk av de ekstra tilskuddene.

– Utvalget har forslag til to ulike løsninger på hvordan regelverket konkret kan utformes slik at dette lar seg gjøre. Rapporten er på høring med høringsfrist 1. oktober. I det videre arbeidet med reguleringen av finanseringen av private barnehager vil dette være et viktig tema som regjeringen skal vurdere videre, sier Melby.

– Haster

Byråd for oppvekst i Oslo, Inga Marte Thorkildsen sier til Utdanningsnytt at hun er fornøyd med at Melby vil vurdere regelverket, men mener det haster å få en avklaring.

– Det er positivt at Melby innser at dagens regelverk er for dårlig, men Melby må avklare hva hun og regjeringen mener om dette før valget. Vil hun tillate Oslo å satse på økt bemanning i barnehagene, som vi har lagt opp til? Det fortjener velgerne å vite, sier Thorkildsen.

– Vi står klare til å øke bemanningen også i flere barnehager med store behov, men venter bare på klarsignal fra regjeringen. Hvis dette ikke tillates, sier man nærmest at kommune ikke har lov til å jobbe for sosial utjevning i barnehagen. Hensynet til markedet settes foran barnas beste.

Powered by Labrador CMS