Palma Kleppe.

Neppe milliarder til økt bemanning etter valget:
«Vi har snakket for døve ører med den sittende regjeringen»

Barnehageopprøret og Foreldreopprøret kjemper for bedre bemanning i barnehagene, men det er langt mellom konkret løfter fra politikerne. – Jeg blir forundret over at politikerne er såpass vage om dette rett før valget, sier Christina Grefsrud-Halvorsen.

Publisert

Drømmen til mange barnehageansatte er at bemanningsnormen skal gjelde hele åpningstiden. Men et tre år gammel regnestykke som viste at det vil koste 14 milliarder kroner i året, har fått politikerne til å være forsiktige med et slikt løfte.

En gjennomgang av partiprogrammene viser at kun to av ni partier, Rødt og MDG, går til valg på bemanningsnorm hele åpningstiden.

– Bemanning er prioritet nummer én for de ansatte og for oss foreldre. Det er politikerne nødt til å ta inn over seg. Vi er tross alt en enormt stor velgergruppe. Da blir jeg forundret over at politikerne er såpass vage om dette rett før valget. De burde vært mye mer ambisiøse, sier Christina Grefsrud-Halvorsen.

– Burde hoppe i stolen

Hun leder Foreldreutvalget for barnehager (FUB) i Tønsberg og er talsperson for FUB Vestfold. Hun er også en av initiativtakerne til aksjonen Foreldreopprøret som har over 20 000 medlemmer på Facebook. Nå er hun skuffet over at så få partier er villige til å gi konkrete løfter om en oppbemanningsplan for barnehagene.

Hun viser blant annet til tallene fra spørreundersøkelsen Spørsmål til Barnehage-Norge 2019 som viste at nesten hver tredje barnehage hadde under tre timer om dagen med bemanning etter bemanningsnormen.

– Politikerne burde hoppe i stolen av å se disse tallene. Det er helt åpenbart at bemanningsnormen ikke fungerer etter intensjonen, og det er vi nødt til å gjøre noe med. Normen hadde vært fin, hvis den hadde fungert i praksis, og det betyr at den burde gjelde hele åpningstiden.

Les også: Til politikerne: Nå er det barnas tur!

Ifølge regjeringen vil det koste 14 milliarder kroner i året å innføre en bemanningsnorm hele åpningstiden, og det regnestykket førte til at mange politikere ble mer forsiktige med å love akkurat det.

– Det er klart det koster penger å kvalitetssikre en hel sektor, men det er helt nødvendig. Alt som handler om kvalitet koster penger, men relativt sett er det ikke dyrt. Det beste vi kan gjøre for et velfungerende samfunn i fremtiden, er å investere i barna.

– Må ha nok grunnbemanning

Grefsrud-Halvorsen synes det er fint at mange av partiene kommer med løfter om høyere andel pedagoger i barnehagene, men at det alene ikke er tilstrekkelig.

– Arbeiderpartiet og SV viser til at de vil ha strengere krav om å hente inn vikarer ved fravær og ekstra bemanning ved lange åpningstider. Er ikke det en like god vei å gå?

– Det er kjempefint å styrke vikarressursene, for det trengs. Men vi kan ikke erstatte god grunnbemanning med mer bruk av vikarer, barnehagene må ha nok ansatte i utgangspunktet. Det vil også føre til at de ikke trenger så mange vikarer.

– Enkelte av politikerne peker på at det ikke er hensiktsmessig å ha full bemanning på tidspunkter av dagen hvor det er få barn i barnehagen, som på morgenen. Hva mener du om det?

– Det er et dårlig argument, for dette vil variere fra barnehage til barnehage. De ansatte har mange andre oppgaver de også må gjøre i løpet av dagen, noe som stjeler ressurser fra avdelingene. Med full bemanning hele åpningstiden kan barnehagene organisere dagene slik at disse oppgavene kan gjøres i perioder med få barn i barnehagen.

– Litt vagt, men forståelig

Palma Kleppe var en av de opprinnelige initiativtakerne til Barnehageopprøret tilbake 2016, og det var hun som opprettet Facebook-siden som i dag har over 25 000 medlemmer og fortsatt er svært aktive i bemanningsdebatten. I 2016 var hun barnehagestyrer, men nå har hun gått over i jobb som utreder i tankesmien Manifest.

– Jeg har forståelse for at de store partiene ikke kommer med et løfte om bemanningsnorm hele åpningstiden, sier Palma Kleppe.

Hun mener det er enklere for mindre partier som Rødt og MDG å gi et løfte om bemanningsnorm hele åpningstiden, men at disse partienes konkretiseringer er eksempler til etterfølgelse. Men hun registrerer allikevel at partier som Arbeiderpartiet og SV har formuleringer om at de ønsker å styrke bemanningen

– Det er kanskje litt vagt, men med tanke på den 14 milliarders regningen som kom på bordet, er det forståelig at de ikke lover full bemanningsnorm hele dagen. Men samtidig bør det gjøres en gjennomgang av hvordan regjeringen kom fram til en kostnad på 14 milliarder, for det er litt uklart.

Her kan du lese hele historien bak Barnehageopprøret: #uforsvarlig:Historien om et barnehageoppprør

Har forhåpninger til regjeringsskifte

Hun sier bemanningen må sees på i en større sammenheng, som også handler om styrernorm, finansieringsmodell, åpningstider og krav til vikarbruk.

– Vi vil ha et mer forutsigbart system for barnehagene, hvor vi kan stole på at barna møter kjente fjes som kan støtte opp om det pedagogiske arbeidet, sier Kleppe.

– Du var med å starte barnehageopprøret, og det har vært mye trykk rundt bemanningsspørsmålet i flere år nå. Hvor fornøyd eller skuffet er du med den faktiske utviklingen siden den gang?

– Vi opplever at vi har snakket for døve ører med den sittende regjeringen, men vi har store forhåpninger til et eventuelt regjeringsskifte. At vi da vil bli møtt med mer innsikt og forståelse for problemet. For eksempel er de rødgrønne mer lydhøre overfor fagforeningene enn de borgerlige. Så vi tror det blir bedre tider for barnehagebarna med ny regjering, så sant de følger opp det de lover selvfølgelig.

– Hvis du kan få ett ønske oppfylt om en rask endring av noe, hva blir det?

– Det må være en endring i barnehageloven som gjør bemanningsnormen til en reell norm i barnehagehverdagen. Da må vi bort fra å knytte den til antall årsverk, så må den heller knyttes til for eksempel åpningstiden. Rett og slett en realisering av bemanningsnormen.

Les også: MDG vil ha bemanningsnorm i barnehagene i hele åpningstiden

Kleppe mener også kompetanseheving vil være sentralt.

– Jeg synes ikke en andel på 50 prosent barnehagelærere er et særlig hårete mål. Det er et unisont krav fra alle partier. Variasjonen mellom partiene handler om krav til andel fagarbeidere. Det er bra det, men vi må også diskutere om vi i det hele tatt vil ha barnehager med ufaglærte.

– Du mener et krav om ingen ufaglærte i det hele tatt?

– Ja, det mener jeg opplagt må være et mål.

Skuffet over politikerne

En annen aktiv barnehagedebattant og engasjert i Barnehageopprøret er Kari Coventry,

– Som barnehagelærer blir jeg skuffet over at politikerne ikke er tydeligere. Det er mange uklare og vage politikersvar, sier Coventry, som er pedagogisk leder i Bikkjestykket barnehage i Drammen kommune.

Hun synes det er rart at man i spørsmålet om bemanning alltid bare snakker om utgifter, fremfor å ta utgangspunkt i hva det faktisk vil koste å drive en god barnehage.

– Når man snakker om andre ting som koster penger, for eksempel store byggeprosjekter, da spør man fagfolkene om hva det koster og bevilger penger ut fra det. Men når fagfolkene i barnehagen sier hva det koster å drive en god barnehage, er svaret at det er for dyrt.

Hun sier barnehagene per i dag ikke er i nærheten av å drive hele dagen med seks barn per ansatt, slik bemanningsnormen har som utgangspunkt.

– Da må vi gjøre noe som fører til at vi beveger oss i retning av det forholdstallet hele barnehagedagen. Det koster ikke 14 milliarder å bevege seg mot det målet, men det vil selvsagt koste penger, sier Coventry.

– Dette er en maraton

Hun mener det er på tide å snakke om alle fordelene en oppbemanning vil gi.

– Barnehagene har høyt sykefravær, og en oppbemanning vil gjøre noe med det problemet. Vi vil kanskje få mindre behov for vikarer med en god grunnbemanning.

Hun mener også det både vil være bra for barna som går i barnehagene nå, men også at det er en lønnsom investering på lang sikt.

– Det er en villet politikk at alle barn skal gå i barnehage, da må vi gjøre det til det optimale stedet å være for barn.

Hun synes nesten alle partiene skuffer med for vage løfter, men personlig håper hun på et regjeringsskifte.

– Så håper jeg vi da får en kunnskapsminister som er villig til å snakke om å fikse systemet, før vi begynner å snakke om innhold og kvalitet. Vi må først være nok ansatte for å få den kvaliteten vi ønsker.

– Bemanning i barnehagene har vært det sentrale politiske spørsmålet i barnehagesektoren de siste årene, er du skuffet over den faktiske utviklingen på dette området?

– Jeg vil ikke si skuffet, for det har tross alt kommet en bemanningsnorm. Det har kommet noe, men det tar så lang tid. Vi må skjønne at dette er en maraton, og vi må være villige til å kjøre denne kampen lenge nok til at vi kommer i mål, sier Coventry.

Powered by Labrador CMS