Til politikerne: Nå er det barnas tur!

Debatt: Barna våre fortjener den beste starten i livet. Vi vet at de første årene er særdeles viktige med tanke på hvordan barna klarer seg senere i livet. Nå må du som politiker satse på barna! Øk bemanningen i barnehagene!

Publisert

Det store flertallet av norske barn tilbringer mye av barndommen i barnehagen. Da sier det seg selv at tidlig innsats i barnehagen er viktig. Den viktigste ressursen der er nok trygge, gode, omsorgsfulle, kompetente voksne der barna oppholder seg i sine første leveår. Det handler først og fremst om å anerkjenne barndommens egenverdi. Det handler om barnas trivsel og utvikling. Om respekt for enkeltmennesket. Og om de ansattes arbeidsvilkår.

Det handler også om god samfunnsøkonomi. Nobelprisvinner i økonomi, James Heckman har vist at å investere i de aller minste barna er det som gir samfunnsmessig størst avkastning. Vi liker ikke å trekke linjer mellom barn og børs, men professor Arne Holte er likevel krystallklar: «Som investeringsobjekt er barn bedre enn bank og børs». Ja, kvalitet koster, men tiltak som gagner barna og deres oppvekstmiljø, vil samfunnet få tilbake så det monner når barna er voksne, ved at de vil ha større sjanse til et godt liv og å fungere godt i samfunnet.

Vi foreldre protesterte høylytt og lenge da dagens regjering i 2018 lovfestet en bemanningsnorm i norske barnehager. Årsaken var at normen er alt for svak:

  • Den sikrer ikke at hvert enkelt barn ses med sine behov, eller at barn får nok tid sammen med de ansatte i løpet av dagen.
  • Den sikrer ikke en stedlig styrer i alle barnehager.
  • Den sikrer ikke at det settes inn vikar ved sykdom eller annet fravær.
  • Den sikrer ikke kompetansen hos vikarene som settes inn. En assistent bør ikke vikariere i lang tid for en pedagog! Men barnehagesektoren har svært høyt sykefravær – i fjerde kvartal 2020 var sykefraværet på nesten 10 prosent! Dette er altså ikke en marginal problemstilling – dette er hverdagen i norske barnehager.

Les: Dette mener partiene om bemanning i barnehagene

Mange barnehageansatte har i lang tid ropt varsku om at det bare er et par timer i løpet av en gjennomsnittlig vanlig hverdag at de ansatte er fulltallig på avdeling. Ofte er èn ansatt alene med alt for store barnegrupper. Alt for lenge. Alt for ofte. Hvor mange voksne kan med hånden på hjertet si at de alene klarer å følge opp og se behovene til 10 små barn samtidig?

Mange ansatte har sagt at koronatiden har vært fin! Fordi de endelig har fått brukt etterlengtet tid med barna. Skal det virkelig være slik; kjære politiker, at det må en pandemi til før hvert enkelt barn blir sett nok i norske barnehager?

Vi nærmer oss sannsynligvis en mer «normal» hverdag igjen. Vi ser at barnehagene vil bli tvunget tilbake til gamle rutiner. På papiret ser det kanskje fint ut rundt omkring, men i praksis har de ansatte mange oppgaver som nødvendigvis krever at de må være andre steder enn hos barna på avdeling. De ansatte i barnehagene er altså alt for få! Barna må ta til takke med forhold som av mange har blitt kalt uforsvarlig de senere årene, og tidlig innsats er i mange tilfeller kun fagre ord. Norske politikere har visst dette i årevis. Vi har likevel fortsatt til gode å se at noen tar grep og endrer situasjonen på varig basis. Til det beste for barna. Til det beste for samfunnet.

Les: Drømmen til barnehageansatte er bemanningsnorm hele åpningstiden, men kun to partier går til valg på det.

Barna har ikke stemmerett. Barna kan ikke reise seg og rope ut når det begås urett mot dem. Men det kan vi foresatte, og nå gjør vi det nok en gang med krav om at dere som avgjør og bevilger, lytter når vi sier at det må være barnas tur nå! Om det er ett samfunnsområde som har vært underfinansiert i alt for lang tid, så er det nettopp oppvekstsektoren!

Barnehagene er ikke en oppbevaringsplass, men en arena der omsorg, kjærlighet, kvalitet og kompetanse skal gå hånd i hånd! Det barnehagene trenger nå er først og fremst et solid, reelt bemanningsløft: Bemanningsnormen må gjelde i hele åpningstiden, ikke bare et par timer om dagen i praksis. Andelen pedagoger må økes! Spesialpedagoger i alle barnehager, slik for eksempel Færder kommune har, er et godt tiltak, et tiltak som må komme på toppen av grunnbemanningen for øvrig.

Nå er det snart stortingsvalg.

Til foresatte i hele landet: Det er nå dere har sjanse til å påvirke barnas fremtid! Sett dere inn i partiprogrammene, still spørsmål, still krav!

Til politikerne: Hvem av dere er – i realiteten - på barnas parti? Dere har en gyllen sjanse nå. Det er NÅ dere må vise oss at dere lytter og handler! Det er vår klare forventning til dere!

På vegne av Foreldrenes fellesutvalg for barnehagene i Vestfold, FUB Vestfold

Maria N. Sætre, leder FUB Færder

Julie Karina Ø. Askjem, nestleder FUB Færder

Henriette Kaasa Ringheim, leder FUB Horten

Hilde-Sofie Mordt, nestleder FUB Horten

Irene Isaksen, medlem FUB Sandefjord

Christina Grefsrud-Halvorsen, leder FUB Tønsberg

Line Fjelddalen Eik, nestleder FUB Tønsberg

Sandra D. Wang, medlem FUB Tønsberg

Powered by Labrador CMS