Reagerer på at bemanningssatsing i Oslo-barnehager kan bli stanset

100 millioner skulle sikre barnehager i fem bydeler økt bemanning, men statsforvalteren mener satsingen kan være ulovlig. – Det er synd om regelverket skal stanse en slik satsing, sier PBL. – Det vil gå utover barna, mener UDF.

Publisert

– Det er helt åpenbart at Oslo har ulike utfordringer i ulike deler av byen. Det burde ikke være slik at alle satsinger må treffe alle steder helt likt, sier leder i Utdanningsforbundet i Oslo, Aina Skjefstad-Andersen.

Før sommeren skrev Utdanningsnytt om at byrådet i Oslo øker bemanningen i barnehager i fem bydeler. Planen er å bruke 100 millioner kroner de neste tre årene på å opprette stillinger som skal gå til barnehager i områder med særlige utfordringer. Både private og kommunale barnehager i bydelen skulle bli en del av prosjektet.

– Regjeringens bemanningsnorm har sørget for en minimumsbemanning som er tilnærmet lik i alle barnehager. Den tar ikke hensyn til barnas ulike oppfølgingsbehov. Jeg håper Guri Melby merker seg hva vi gjør i Oslo og kommer med en styrking av bemanningen i barnehagene så snart som mulig, uttalte oppvekstbyråd Inga Marte Thorkildsen til Utdanningsnytt før sommeren.

Men også statsforvalteren har merket seg satsingen - og mener den kan være ulovlig.

Juridisk vurdering

Forrige uke skrev Klassekampen at statsforvalteren i Oslo og Viken mener at tildelingen kan bryte med tilskuddsforskriftens prinsipp om likeverdig behandling av alle aktørene i barnehagemarkedet.

Det vil i så fall bety at kommunen ikke kan støtte offentlige barnehager uten samtidig å kompensere alle de private barnehagene i kommunen. Kompensasjonen må samsvare med forholdet mellom antall private og offentlige barnehager, og kommunen kan heller ikke legge føringer på hva støtten til de private barnehagene skal gå til.

Klassekampen har regnet ut at det i praksis vil si at 40 av de 100 millionene kommunen har satt av til prosjektet vil måtte gis som flate tillegg til de privateide barnehagene i hele hovestaden.

Nå er saken sendt videre til Utdanningsdirektoratet for en juridisk vurdering.

– Trist for barna

– Hvis dette står seg, sier man nærmest at kommune ikke har lov til å jobbe for sosial utjevning i barnehagen. Hensynet til markedet settes foran barnas beste, uttalte Thorkildsen til Klassekampen.

Hun får støtte hos UDF-leder AIna Skjefstad-Andersen:

– Jeg ble overrasket. Dette er ikke første gang byrådet i Oslo forskjellsbehandler skoler og områder. Det har vært viktig for å kunne bygge opp enda bedre tilbud i de områdene der behovet og utfordringene er størst.

– Dersom dette blir stanset vil det bety at man ikke kan prioritere enkeltbarnehager og enkeltområder som har størst behov for ressurser. Det vil gå utover barn og unge i disse områdene, mener hun.

– Uheldig

Også i Private Barnehagers Landsforbund, PBL, synes de det er synd om tilskuddsforskriften skal stoppe satsingen.

– Jeg håper vi kan sette oss ned for å finne en løsning på dette. Det er veldig uheldig om regelverket skal stå i veien for denne typen satsinger, sier PBL-direktør Anne Lindboe.

– Vi synes det er positivt at Oslo kommune ønsker å satse på økt bemanning i disse bydelene. Gode barnehager er kanskje noe av det viktigste tiltaket vi har for å utjevne forskjeller.

Hun ser imidlertid den samme utfordringen som statsforvalteren peker på.

– I dag har ikke kommunene noe virkemiddel som kan sikre at midler til private barnehager i en slik satsing brukes til det som er intensjonen. Så opplever jo vi at private barnehager følger opp, men vi forstår kommunens behov og har også foreslått en ordning for dette i vårt forslag til modell for fremtidig finansiering i forbindelse med Storberget-utvalget, sier Lindboe.

Powered by Labrador CMS