Økte bemanningen - reduserte vikarbruken

I Skånevik barnehage fikk de grønt lys fra kommunen til å øke grunnbemanningen. Nå har de langt mindre behov for vikarer.

Publisert

Det er lokalavisen Grannar som skriver om grepet de tok i barnehagen som ligger i Etne kommune i Vestland fylke.

Ifølge avisen er vikarbehovet nær halvert etter at barnehagen, som har 35 barn, fikk anledning til å øke grunnbemanningen fra 8,1 årsverk til 8,3 årsverk.

– Vikarer er jo noe vi bruker uansett, så å få lagt dette inn som et løft i grunnbemanningen, gjør at vi kan ha flere ansatte i barnehagen. Det betyr også at vi kan bruke den ekstra ressursen til å dekke inn for vikar, sier Torhild Molland, styrer i Skånevik barnehage, til Grannar.

Kommunalsjefen i kommunen sier til avisen at de nå ønsker å teste ut tilsvarende i en annen og større barnehage i kommunen.

Vil ha norm hele åpningstiden

Mange barnehageansatte drømmer om at det skal innføres strengere krav til økt grunnbemanning gjennom å stramme inn bemanningsnormen i barnehagene.

– Jeg ønsker finansiering av bemanningsnorm hele åpningstiden. I dag er den ekstremt underfinansiert, og realiteten er at barnehagene kun kan følge normen i noen få timer av en åpningstid på ni og en halv time, sier Pia Halvorsen, daglig leder i Den blå appelsin Kanvas-barnehage i Oslo.

Men det er få av de politiske partiene som kommer med konkrete løfter om denne type innstramming før valget til høsten.

Forsiktige med løftene

Mens Rødt og Miljøpartiet De Grønne kommer med lovnader om at bemanningsnormen skal gjelde hele åpningstiden, er SV, Arbeiderpartiet og Senterpartiet noe mer forsiktige i hvordan de formulerer seg om bemanningsnormen.

– Vi vil heller at det stilles krav til at man må ansette ekstra årsverk ved lang åpningstid, og krav om å sette inn vikarer ved fravær. Så vi vil styrke bemanningen på en annen måte, sier Mona Fagerås, utdanningspolitisk talsperson i SV.

I SVs politiske program er formuleringen at de vil «sikre forsvarlig bemanning i hele åpningstiden».

Les også: Neppe milliarder til økt bemanning etter valget: «Vi har snakket for døve ører med den sittende regjeringen»

Arbeiderpartiet har heller ingen konkrete løfter om bemanningsnormen.

– Når vi går til valg, er det viktig at det vi lover er mulig å gjennomføre. Pedagognormen må opp til 50 prosent for å styrke kvaliteten i barnehagen, og bemanningsnormen må bli bedre, hvor vi blant annet flere ganger har foreslått at det må stilles krav til vikarbruk. Bedre kommuneøkonomi er nøkkelen. Dagens sulteforing av kommunene gir dem ikke rom til å sette inn vikarer og ansette flere folk, sier Torstein Tvedt Solberg, utdanningspolitisk talsperson i Arbeiderpartiet.

I et av utkastene til Senterpartiets politiske program før landsmøtet var formuleringen at «bemanningsnorm må gjelde hele åpningstiden». Rett før landsmøtet ble det imidlertid strøket.

– For Senterpartiet er det viktig ikke å gå inn for nasjonale regler uten å fullfinansiere det. Da vil det være en diskusjon om vi skal prioritere å utvide bemanningsnormen til å skulle gjelde hele åpningstiden, eller om dette er et ansvar som skal ligge hos hver enkelt kommune. Selv skulle jeg gjerne sett at normen gjaldt hele åpningstiden, men jeg har også respekt for at lokaldemokratiet skal ha noe å si i et sånt spørsmål, sier Marit Knutsdatter Strand, utdanningspolitisk talsperson i Senterpartiet.

Powered by Labrador CMS