– Vi stiller strengere språkkrav til de som vil bli fast ansatt i en barnehage. For det skal være en selvfølge at de som har ansvar for å utvikle våre barn, mestrer språket, skriver Abdullah Alsabeehg, utdanningspolitisk talsperson for Oslo Arbeiderparti. Foto: Simen Aukland.

Arbeiderpartiet med språkpakke for de aller minste

Språk er nøkkelen for å lykkes i vårt samfunn. Det er i barnehagealderen grunnlaget blir lagt.

Publisert

* Abdullah Alsabeehg er utdanningspolitisk talsperson for Oslo Arbeiderparti.

Barnehagetilbudet i Oslo har aldri vært bedre. Arbeiderpartiet satser på språk og flere barnehageplasser. Det handler om tidlig innsats. Språk er nøkkelen for å lykkes i vårt samfunn. Det er i barnehagealderen grunnlaget blir lagt.

Oslo var i over 18 år styrt av Høyre. Det borgerlige byrådet bygget for få barnehager, særlig i de områdene av byen der behovene er størst, som i Groruddalen og Søndre Nordstrand. Høyre satset aldri nok på nødvendig språkutvikling i barnehagene. Bydelene, som har ansvar for å drifte barnehagene, ble sulteforet. Da Høyre styrte i 2015, var Oslo det fylket som manglet flest barnehagelærere.

 

Språkpakke

I 2015 fikk Arbeiderpartiet, MDG og SV tillit til å styre byen i en ny retning. Mye har skjedd på fire år. En av hovedsatsningene til byrådet er barnehagetilbudet. Her er vår språkpakke og det vi har levert for byens aller minste:

1. Flere barnehageplasser og økt deltakelse. Nok barnehageplasser er en forutsetning for barns deltagelse og mulighet for å lære norsk før de begynner på skolen. I år åpner vi barnehageplass nummer 3000, i tråd med det vi lovet i 2015. Vi fjernet forbudet mot å bygge kommunale barnehager som Høyre-byrådet hadde innført.

2. Barnehagene i Oslo skal ha 50 prosent barnehagelærere. I 2019 bevilger vi 97 millioner til styrket pedagogisk bemanning i barnehagene.

3. Kompetansepakke for norskopplæring til medarbeidere i barnehagen. Ansatte som jobber med barn i Oslo må kunne snakke godt norsk. Oslo Voksenopplæring har fått i oppdrag å tilby norskopplæring til barnehageansatte med svake norskferdigheter. Vi stiller strengere språkkrav til de som vil bli fast ansatt i en barnehage. For det skal være en selvfølge at de som har ansvar for å utvikle våre barn, mestrer språket.

4. Systematisk språkutvikling for barn i barnehagen. Barn må lære norsk før skolestart, og arbeidet må starte tidlig. Vi har satt av øremerkede midler til språkstimuleringstiltak for barn i barnehagealder. I 2019 utgjør det 25,5 millioner.

5. Økt kvalitet og kompetanse i barnehage. Kvalitet koster. Derfor øremerker vi penger til kvalitetsutvikling i barnehagene. 17,4 millioner blir satt av i 2019 til blant annet økt bruk av digitale pedagogiske verktøy i barnehagen, stipend for styrere som tar den nasjonale lederutdanningen, og til oppfølging av egen strategi om kompetanse i Oslobarnehagene.

Det er nok barnehageplasser og god kvalitet på tilbudet som betyr noe for barn og foreldre i Oslo. Styrking av barnehagetilbudet vil fortsatt være av høy prioritet for Arbeiderpartiet.

Powered by Labrador CMS