100 meterskogen barnehage AS.
100 meterskogen barnehage AS.

Oslo-barnehage må betale tilbake 1 million

Endelig vedtak fra Fylkesmannen er fattet og 100-meterskogen barnehage AS må betale tilbake 1 million kroner av tilskuddet, fordi eier har tatt ut for mye lønn til seg selv.

Publisert

Men barnehageselskapet fikk delvis medhold av Fylkesmannen i sin klage på vedtaket fra Oslo kommune. Opprinnelig krevde kommune tilbake 1,5 millioner kroner.

Kommunen krevde også tilbakebetaling av husleie. Dette fikk ikke kommunen medhold i, delvis på bakgrunn av oppslag i Utdanning, der vi synliggjorde at kommunen selv krever like mye i husleie for barnehager de leier ut.

Det er barnehageselskapet som får kravet og må betale tilbake, ikke eier Irina Jonsson.

For mye lønn

Eier av 100-meterskogen barnehage Irina Jonsson fikk ikke medhold i at hun kunne ta ut så mye lønn fra barnehagen. I tillegg til barnehagen i Oslo, eier og driver Jonsson to barnehager i Sandefjord.

«Samlet sett har regnskapet til 100-meterskogen barnehage i 2015 og 2016 blitt belastet med 1 019 659 kroner i lønnskostnader til eier utover det som ville vært inngått mellom uavhengige parter. Dette er et brudd med barnehageloven § 14a første ledd bokstav b.»

De samlede inntektene til de tre barnehagene fra offentlige tilskudd og foreldrebetaling var i 2017 på litt under 17 millioner kroner. I perioden 2015–2017 ble det overført rundt to millioner kroner i utbytter og konsernbidrag fra barnehageselskapene, enten til Jonsson personlig eller til morselskapet.

I tillegg eier Irina Jonsson barnehageeiendommen til 100-meterskogen barnehage og leier denne ut til seg selv. De siste årene har barnehagen betalt over 1,2 millioner kroner i husleie hvert år. Dette finner Fylkesmannen ikke er i strid med loven, i og med at kommunen tar tilsvarende for egne barnehager de leier ut og viser til oppslag i Utdanning.

Kommunen tar like mye husleie

I vedtaket fra Fylkesmannen står det blant annet:

«I tillegg til disse vurderingene har Fylkesmannen gjennom medieomtale blitt oppmerksom på at kommunen leier ut en lignende barnehage i samme bydel til 1, 4 millioner kroner per år. Barnehagens advokat har også i etterhånd gjort Fylkesmannen oppmerksom på dette. Fylkesmannen rettet på bakgrunn av dette en henvendelse til Byrådsavdelingen for å få mer informasjon om leieforholdet til denne kommunale barnehagen.

Barnehagen dette gjelder er Myrer Kanvas barnehage som leier lokaler i samme bydel som 100 meterskogen barnehage. 100 meterskogen leier lokaler av barnehageeier, lokalene er ca. 351 m2 og huser rundt 45 barn. Bygget er fra 1994. Kanvas barnehage har ca. 50 barn, og bygget består av en eldre del, samt et nyere påbygg fra 2007.

Ifølge Kanvas måtte de selv bygge et glasstak og samtidig reparere når soveskuret begynte å lekke. Den gamle delen av barnehagen består av flere tiår gamle vinduer og det er gammelt blått linoleumsgulv. På bakgrunn av dette mener Fylkesmannen at disse to barnehagene lett kan sammenlignes, når de er ganske like størrelsesmessig og den gjennomgående standarden er ganske lik.

I tillegg ligger begge barnehagene i samme bydel, noe som også tilsier at leieprisene burde være ganske like.»

Powered by Labrador CMS