Fra høsten skal barnehagelærerstudentene ved OsloMet får mer undervisning i temaene vold og overgrep. Det forteller rektor ved OsloMet, Curt Rice. Foto: Benjamin A. Ward/HiOA

OsloMet styrker undervisningen om vold og overgrep

Fra høsten vil barnehagelærerstudentene ved OsloMet få mer undervisning i hvordan de skal jobbe med barn i vanskelige livssituasjoner.

Publisert Sist oppdatert

– Siden 2016 har vår barnehagelærerutdanning gradvis styrket undervisningen på temaet «barn i vanskelige livssituasjoner». Fra studieåret 2019/2020 vil studentene få undervisning i dette temaet i alle de tre årene i bachelorutdanningen. Vi har også økt antallet undervisningstimer i temaet, sier Curt Rice, rektor ved OsloMet.

I starten av juni fikk minister for forskning og høyere utdanning, Iselin Nybø (V), overlevert en undersøkelse der barnehagelærerstudenter blir spurt hvor god opplæring de har fått i temaet vold og overgrep mot barn. 77 prosent svarer at de ikke føler seg trygge nok på å snakke med barn om vold og overgrep. Byråd Inga Marte Thorkildsen ba OsloMet-rektoren om drahjelp til å gi barnehagelærerne mer kompetanse på feltet. Det får hun.

– OsloMet har i flere år holdt kurs om vold og seksuelle overgrep mot barn, men nå har vi videreutviklet disse kursene med tanke på å styrke kunnskapen om vold og seksuelle overgrep ytterligere. Og vi jobber kontinuerlig med å evaluere og forbedre dette undervisningsopplegget, lover Rice.

– Tar studentene på alvor

Rektoren sier han har stor forståelse for at studentene kan føle seg utrygge i møter med barn og familier som opplever vold og seksuelle overgrep.

– Dette er svært krevende situasjoner, sier han.

– Vi støtter all oppmerksomhet omkring dette temaet og tar studentenes tilbakemeldinger i spørreundersøkelsen på største alvor. Vår oppgave som institusjon er å gi studentene våre både kunnskaper og handlingskompetanse på dette feltet.

Rice viser til at OsloMet har et ansvar for at skjerpede forskriften om meldeplikten til ansatte i barnehager og skoler, følges opp. Han peker også på at barnehagelærerutdanningen er involvert i det tverrprofesjonelle undervisningsopplegget INTERACT, som studentene deltar på både i sitt første og andre studieår.

– Prosjektet er et svar på behovet for bedre samordning av tjenester rettet mot barn og unge, bedre samarbeid mellom profesjonsutøvere, og bedre samarbeid mellom barn, unge og profesjonsutøverne. Undervisningen er også relevant for temaet vold og overgrep mot barn.

Powered by Labrador CMS