7 råd fra lekeforsker:
Slik kan du hjelpe barna i leken

Barn utvikler fantasi, språk og sosiale kompetanser gjennom lek. Her får du sju tips fra en lekeforsker til hvordan du kan hjelpe barna i leken.

Publisert Sist oppdatert

Det at leken har en så viktig betydning for barna, stiller spesielle krav til voksne som jobber med barn, både i barnehagen men også på skolen. Spesielt de lavere trinnene.

Den danske lekeforskeren Ditte Winther-Lindqvist gir deg her sju tips til hvordan du kan styrke barnas lek.

1. Sett av tid til leken og beskytt den mot avbrytelser. Leken skal tilgodeses og beskyttes i den daglige organiseringen.

2. Det er viktig å organisere seg slik at noen voksne kan delta uavbrutt og uforstyrret i leken med barna. Sørg for en arbeidsfordeling slik at andre tar seg av for eksempel klesskift, trøst av barn og andre forefallende oppgaver.

3. Vær oppmerksom på hvilke former for lek barna leker, og om det er plass til fysisk lek, lek som varer lenge og lek med regler. Hvis barna for eksempel ikke leker fantasileker med variert tematikk i barnehagealderen kan det være fordi de savner inspirasjon fra voksne. Husk å utvide lekerepertoaret.

4. Tenk over når og hvordan du selv kommer i stemning for å leke. Som voksen kan det nemlig være vanskelig å hengi seg til leken sammen med barna, selv om barn elsker når det skjer. Voksne som aktivt leker sammen med barn og utstråler at leken er viktig, er med på å gi leken verdi. Så vær oppmerksom på hva som skal til for at du kommer i lekestemning og øv deg på å trene fantasien og lekekompetansen med barna.

5. Noen barn faller lett inn i leken mens andre har vanskeligere for å knekke koden og komme inn i andres lek, eller har vanskeligere for å sette i gang med lek selv og holde den gående. Derfor har noen barn behov for mer hjelp til å komme i gang enn andre. Hvis du leker med dette barnet, forskjellige leker, hvor du gir barnet en rolle, gir du barnet erfaringer med leken og det kan ungen bruke i sin lek med andre. Samtidig gjør du barn synlig som lekekamerat overfor andre barn.

6. Det fysiske miljøet er i høyeste grad med på å stimulere til spennende lek. Sørg for å holde lekemiljøet oppdatert; styrk det som innbyr til lek og det som holder leken i gang. Det samme gjelder utendørs: se om det er forskjellige gjenstander eller lekeapparater som barna liker godt og som appellerer til fantasien.

7. Det er viktig å gi plass for den ville, farlige og utagerende leken. I den risikofylte leken får barn mulighet til å sette sine egne grenser.

Spenning er ofte et samlingspunkt for barnas lyst til å leke, og det er viktig at det også finnes leker som møter barnas behov for spenning. Sørg for at det er plass til alle slags leker, også de litt risikable.

Powered by Labrador CMS