Barnehagepersonalet forventes å følge opp æreskultur, men varsler ikke 

Vurderinga  kommunerevisjonen i den svenske byen Malmø gjorde av barnehagenes arbeid med æreskultur, endte med strykkarakter

Publisert Sist oppdatert

Viktig i vurderinga av arbeidet var dybdeintervju med personell fra 13 ulike barnehager. Konklusjonen var at æresnormer blir opprettholdt av foreldre, barna sjøl og til en viss grad av personalet.

Æreskulturen gir seg uttrykk i at foreldre forventer at gutter og jenter ikke får leike sammen, jenter får ikke ha kortermede klær eller på anna måte vise unødvendig mye hud. Guttene hører ikke på de kvinnelige ansatte.

Det som har opprørt mange er at barnehagepersonalet ikke rapporterer dette i bekymringsmeldinger til overordna myndigheter. Fra januar til oktober siste år kom det én slik melding, blant 20.000 barnehagebarn i byen.

En grunn til at det ikke sendes uromeldinger om slike forventninger skal ifølge rapporten være at de ansatte er redde for represalier fra foreldre hvis gutter og jenter ikke blir holdt strikt nok fra hverandre.

– Sinte foreldre har oppsøkt oss, en kollega er blitt oppsøkt hjemme. Jeg veit om flere som ikke tør å melde fra, sier en barnehageansatt til SVT.

Underfinansiert

 Johan Eckman, barnehagelærer og tillitsvalgt i fagforeninga Sveriges Lärare, har flere grunner.

– Barnehagene er underfinansierte. Å sende en bekymringsmelding er komplisert, det krever at vi setter oss ned og prater sammen om hva vi veit og hva vi mistenker. Hvordan skal vi gjøre det når vi ikke har forutsetningene for å gjøre grunnoppgavene våre? sier han. Eckman trekker også fram at mellom 7 og snaut 60 prosent av de ansatte i barnehagene har barnehagelærerutdanning.

Samtidig er det ansatte som er innforstått med at æreskulturen skal opprettholdes.

Et kurs planlagt for barnehageansatte om æreskultur er aldri blitt holdt.

Flere rapporter

Både i 2019 og i 2021 kom det rapporter om undertrykkende æreskultur i både skole og barnehage i Malmø. Når den siste rapporten avslører at det ikke har skjedd noe i barnehagene er malmøpolitikerne svært misfornøyde.

Sveriges likestillingsminister Paulina Brandberg sier hun vil ha æreskulturen i skole og barnehage granska på nytt. Altfor mange som burde meldt fra, tier, ifølge ministeren.  

Powered by Labrador CMS