Barna skal leke og ha det gøy sammen med de andre barna også, i den smitteverdenen som barnehagen er, skriver Wibekke Yri Adriaenssens.

Hvorfor defineres ikke barnehageansatte som samfunnskritisk personell?

Debatt: Det skjønner jeg ikke, for aldri har jeg kjent på at jobben er av større betydning enn nå.

Publisert Sist oppdatert

Vi trenger å raskt få på plass at barnehageansatte blir vurdert som samfunnskritisk personell. I kampen mot viruset har barnehagesektoren en nøkkelrolle. Barnehagene ivaretar nå barna til andre som innehar yrker med samfunnskritisk funksjon og barnehagepersonale skal stå mer i førstelinja i tiden fremover.

Nå åpner barnehagene før skolene, mandag 20.04, og behovet for at barnehageansatte blir definert som samfunnskritisk personell er enda mer aktuelt. Ved tilfeller av mangel på personale er det avgjørende at barnehageansatte som er friske står klar til å jobbe. Det vil si at ved syke barn eller mangel på barnepass, må de som har samfunnskritiske funksjon prioriteres.

Til nå har vi gitt et tilbud til barn av foreldre med samfunnskritisk funksjon, og til barna med et særskilt omsorgsbehov. Hvem som var samfunnskritisk personell ble opp til oss i barnehagene å vurdere ut fra retningslinjene til regjeringen. Dermed måtte vi ta ansvaret for å avgjøre hvem som hadde rett til plass eller ikke. Det kom raskt melding om at barnehageansatte var definert som samfunnskritisk personell. Det var godt å vite for videre planlegging. Med ansatte i karantene, hjemme med sykdom og barn, og i risikosonene. Så var det godt å kjenne på at vi skulle prioriteres i en situasjon der mangel på personell ble et dilemma.

Det viser seg at vi ikke er definert som samfunnskritisk personell på den nasjonale listen likevel. Det er Private barnehagers landsforbund, enkelte kommuner og eiere som definerer oss som dette. I vår region er det sju av ni kommuner som ikke definerer barnehageansatte som samfunnskritisk personell. På listen over samfunnskritisk personell står omsorgsyrker definert, men det er mange som har tolket at barnehagepersonalet ikke kommer under denne kategorien. Dette har gått fint til nå, det har gått fint fordi vi har hatt relativt få barn i barnehagen. Men etter påske, da har vi en helt annen situasjon.

Det er nå alvoret virkelig starter for oss i barnehagen. Nå har vi begynt å forberede oss på at barnehagene åpner igjen, med nye planer og rutiner - på å ta imot grupper med barn, og mer eller mindre bekymrete foreldre. Barn som savner vennene og barnehagen sin. Barn som sikkert har hatt det fint hjemme, men som kommer med mange ulike opplevelser og redsler som de har hatt i denne perioden. Hvordan skal vi ta vare på disse barna? Jo, det skal vi ha en plan på i løpet av uka etter påske.

Hvordan sikre nok ansatte på jobb i en tid fremover som fortsatt vil være preget av karantene, sykdom og personale i risikogrupper? Vi trenger alle friske ansatte på jobb, vi trenger at vårt personale blir kategorisert som samfunnskritisk personell. Basert på samfunnsoppdraget vi har fått nå så er vår jobb betydelig viktigere enn noen andres, og det haster at vi kommer på den nasjonale listen.

Det er grunnleggende å trygge ansatte, som på mange måter står forsvarsløse mot smitte, mange er naturlig nok engstelige for egen og familiens helse. Å ta vare på og gi de ansatte trygghet i form av gode rutiner og tilstrekkelig ansatte er nødvendig for at de skal kunne stå i en krevende hverdag på en god måte frem mot sommeren. Vi kan ikke stille i barnehagene med smittevernutstyr, barna skal møtes med omsorg og nærhet.

Barna skal leke og ha det gøy sammen med de andre barna også, i den smitteverdenen som barnehagen er. Vi skal organisere hverdagen for å fortsatt ta godt vare på barna, og unngå smitte i størst mulig grad. Vaktlister, planer og grupper skal organiserer slik at en har mest mulig delte grupper, er mye ute og bruker naturen en har tilgjengelig. Dette krever tilstrekkelig personale.

Det er avgjørende å få på ansatte som jobber i barnehagene på den nasjonale listen over dem som innehar samfunnskritiske funksjon. I en forberedelse på åpning av barnehagene igjen er en sårbare med tanke på bemanning. Det er en annerledes barnehagehverdag vi kommer tilbake til, og som vi skal leve med en stund. Vi trenger dermed alle friske ansatte på jobb for å kunne hilse alle varmt velkommen, og ta vare på barna på en trygg og god måte fremover.

Powered by Labrador CMS