student
videreutdanning
bibliotek
lekser
studere

Over 13.000 lærere har søkt videreutdanning

Over 11.000 lærere i skole og over 2000 lærere i barnehage har søkt om videreutdanning fra høsten.

Publisert Sist oppdatert

Spesialpedagogikk er det mest populære studietilbudet, og det har aldri vært flere søkere enn i år – 3340, melder NTB.

– Vi trenger flere lærere med denne kompetansen. Det vil gjøre barnehagene og skolene enda bedre i stand til å fange opp og støtte barn og elever som trenger ekstra oppfølging tidligere, sier kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun (Ap) i en pressemelding.

Totalt er det registrert om lag 11.200 søknader fra lærere i skolen, som er rundt 340 færre enn på samme tid i fjor.

Det er om lag 2100 søkere til videreutdanning for barnehagelærere, som er rundt 400 færre enn på samme tid i fjor.

Etter spesialpedagogikk er det de praktiske og estetiske fagene, norsk og matematikk som flest lærere i skolen har søkt om videreutdanning i. I år er det også rekordmange som har søkt om å ta videreutdanning i andrespråkspedagogikk. Det handler om hvordan lærerne skal møte og undervise elever som har andre morsmål enn norsk.

For lærere i barnehagehagen er det videreutdanning i veiledning og barns språkutvikling og språklæring som har flest søkere etter spesialpedagogikk.

  • Totalt er det registrert om lag 11 200 søknader fra lærere i skolen, som er rundt 340 færre enn på samme tid i fjor, men 560 flere enn i 2022. 
  • Det er om lag 2 100 søkere til videreutdanning for barnehagelærere, som er rundt 400 færre enn på samme tid i fjor. Dette er likevel nærmere 600 flere enn i 2022. 
  • Over 350 har søkt styrerutdanningen og over 550 har søkt rektorutdanningen.

Hva skjer nå

Lærere i skolen som har søkt fagene matematikk, engelsk, norsk, samisk og norsk tegnspråk blir prioritert. I tillegg er det satt av egne midler til de som vil ta videreutdanning i spesialpedagogikk og praktiske og estetiske fag.

I begynnelsen av mai blir det klart hvilke lærere og ledere i barnehage og skole som får tilbud om videreutdanning. Men før Utdanningsdirektoratet får behandlet søknadene, må barnehage- og skoleeiere godkjenne og prioritere søknadene ut fra hva de mener det er behov for av kompetanse. Barnehage- og skoleeiere kan hente inn flere søknader frem til 15. mars.

Powered by Labrador CMS