Din omsorg og nærvær som pedagog er avgjørende for hvordan barnet blir i stand til å ta del i livet, også når det blir større.

8 gode råd for deg som jobber med tilknytning til barn

Her er 8 gode råd for deg som jobber rettet mot tilknytning til barn i barnehage og skole.

Publisert

Bruk følelsenes språk som en avgjørende del av ditt profesjonelle språk, slår det danske EVA-instituttet fast.

Arbeid med relasjonen til både det enkelte barn og barnegruppen, og leg detektiv å prøve å finne ut hva barnet egentlig sier gjennom signalene som det sender.

Her er 8 gode råd:

1. Du som voksen er viktig

Barn bruker de voksne rundt seg i sin følelsesmessige og sosiale utvikling og som base for sin utforskning av verden – uansett om de voksne er foreldre eller lærere i barnehage eller skole. Det betyr at din omsorg og nærvær som pedagog er avgjørende for hvordan barnet blir i stand til å ta del i livet, også når det blir større.

2. Se hva som ligger bak uklare signaler

Barn med utrygg tilknytning kan sende utydelige signaler om hva de trenger og har behov for. For eksempel kan de overdramatisere eller gi uttrykk for at de klarer seg selv. Din oppgave er å være nysgjerrig å se bak disse signalene – hva de egentlig betyr. På den måten kan du lære barnet å navigere i sine følelser og understøtte dem når de skal lære seg å skape trygge relasjoner.

3. Oppdag ditt eget reaksjonsmønster

Legg merke til hvis du opplever irritasjon eller frustrasjon over hvordan et barn reagerer eller oppfører seg. Prøv å stopp opp og se hva disse følelsene handler om. Handler de om deg, barnet eller barnegruppen? Og hvordan kan dere i fellesskap arbeids med følelsene slik at barnet får de beste mulighetene for trygg tilknytning hos deg.

Denne er fin! Måten du snakker til barna på, blir deres indre stemme

4. Bruk gjengangerne i hverdagen

Måltider, garderobeskift og lek er situasjoner som skjer gjentatte ganger i løpet av en dag. De kan brukes aktivt til å styrke nærværet og involveringen med gruppen av barn. Organiser dere slik at dere som personale har faste barnegrupper, noe som kan understøtte arbeidet med tilknytning.

5. Arbeid med relasjonene til både det enkelte barn og hele gruppen

Gi hvert enkelt barn tilknytningsperson som gjør hverdagen trygg og gjenkjennelig. Du kan også understøtte arbeidet med relasjonen til det enkelte barn og hele gruppen ved å organisere dere i mindre barnegrupper, som for eksempel spiser sammen med en voksen.

6. Gi plass til forskjellene i fellesskapet

Fellesskapet er viktig for barns følelser og sosiale utvikling, og det er en vesentlig pedagogisk oppgave å sikre at felleskapet er åpent og trygt og ikke låser seg for bestemte barn. Det skal være rom og plass for å være et barn på flere måter, og det krever også at det er pass til å være foreldre på flere måter.

7. Se følelsenes språk som en del av det profesjonelle språket

Erfaringene viser at barn gråter mere når man er nervøs for å være overbeskyttende. Vær imøtekommende overfor barnets følelser og trygg det på at det er greit å være lei seg og sinna. PÅ den måten kan barnet hurtig komme seg videre og igjen bli klar til å utforske verden.

8. Tilpass deg barnets alder og behov

Barnas behov for å finne trygghet hos deg som pedagogisk personale avhenger av alder, utvikling, personlighet og preferanser. Vanligvis vil det yngste barnehagebarnet oftere trenge nær fysisk tilstedeværelse, mens eldre barnet vil være mer utadvendt og utforskende og kanskje bare trenger et nikk eller øyekontakt.

Powered by Labrador CMS