Barnehageeieren driver barnehagene fra hjemmekontoret på en av Norges mest eksklusive adresser ytterst på Tjuvholmen i Oslo. Foto: Kari Oliv Vedvik.
Barnehageeieren driver barnehagene fra hjemmekontoret på en av Norges mest eksklusive adresser ytterst på Tjuvholmen i Oslo. Foto: Kari Oliv Vedvik.

Foreldre reagerer på millionlønn – eieren driver barnehagen fra eksklusiv leilighet på Aker Brygge

I fjor streiket ansatte for å få tariffavtale. Nå er det full strid mellom flere foreldre og eieren om pengebruken i barnehageselskapet.

Publisert Sist oppdatert

Ytterst på Tjuvholmen i Oslo, med den arkitektoniske perlen Astrup Fearnley museet som nærmeste nabo, ligger hjemmekontoret til eieren av 100 Meter Skogen AS, Irina Jonsson. Selskapet eier 100 meterskogen barnehage i bydel Nordre Aker i Oslo i tillegg til to barnehager i Sandefjord. Til sammen har barnehagene rundt 90 barnehageplasser.

I en av barnehagene i Sandefjord var det stor uro i fjor høst. Da streiket enkelte ansatte i flere dager for å få tariffavtale, noe de til slutt fikk.

Nå viser det seg også at foreldrene i Oslo-barnehagen til samme selskap allerede i 2017 varslet bydel Nordre Aker om pengebruken i barnehagen. Bydelen har nå økonomisk tilsyn med barnehagen, og dette er i sluttfasen, ifølge Nordre Aker Budstikke som først skrev om saken.

– Jeg mener det ikke er tvil om at mye penger er brukt i strid med barnehageloven, sier forelder Terje Morstøl. Han har hatt barn i 100 meterskogen barnehage i tre år og leder nå Samarbeidsutvalget (SU) i barnehagen.

– Jobber aldri med barna

Høsten 2017 hadde foreldrene et møte for å diskutere det de mente var kritikkverdige forhold knyttet til pengebruken i barnehagen. Terje Morstøl har siden den gang satt seg grundig inn i regnskapene. Noe av det foreldrene reagerte på var de høye lønningene til eier Jonsson.

– Hun er nok av og til innom på møter med styrer, men ingen av foreldrene har noensinne sett henne så vidt jeg vet. Hun jobber aldri med barna, og barnehagen har en styrer ansatt i full stilling som står for driften. Så det er i så fall en liten administrativ stilling hun har, sier Morstøl.

Også en annen av foreldrene har gått hardt ut mot pengebruken i et debattinnlegg i Nordre Aker Budstikke fredag.

Utdanning har hentet ut regnskapene for barnehageselskapene tilbake til 2009 da hun startet opp med den første barnehagen i Oslo. Jonsson er oppført som daglig leder og styreleder i alle selskapene.

Dette er ført som lønn til daglig leder i regnskapene:

– Absolutt innenfor

Utdanning var i kontakt med Irina Jonsson på e-post i fjor høst, og da svarte hun følgende om millionlønnen.

– Jeg driver disse 3 barnehagene og har investert mye tid og penger på disse. Brutto lønn har vært i overkant av en million. Dette er absolutt innenfor hva man finner i omsorgsbransjer blant ledere, skrev Jonsson.

Hun pekte blant annet på at lederlønninger innen Helse Sør-Øst viste en snittlønn på 1,3 millioner kroner blant 141 ledere.

– Vil også påpeke en nylig artikkel om at NRK-journalister også besitter millionlønn, enkelte langt høyere enn min, uten at de har risikert både hus og hjem gjennom høye lån og personlig formue. Så hvorfor journalister synes dette er rart, forstår jeg virkelig ikke, skrev Jonsson i e-posten i fjor høst.

– For utenforstående ser det rart ut at de ansatte må streike for tariffavtale, når du selv har millionlønn. Har du forståelse for det?

– Det er en forskjell mellom eier/driver og ansatte. Kort forklart, Jeg har ingen fritid, alltid tilgjengelig hver dag, drifter 3 barnehager med stort ansvarsområde. Har investert flere millioner kroner i driften og enda flere millioner eksponert. Ansatte hadde/har også lønninger i henhold til tariffavtale, skrev Jonsson.

Hun fortalte også at hun regelmessig pendlet til barnehagene.

– Heldigvis kan de fleste administrerende oppgaver gjøres fra en datamaskin og per telefon fra kontoret. Slikt er vanlig i dag, svarte Jonsson høsten 2018.

Vurderte 240 000 kroner som greit

Det pågående økonomiske tilsynet skal blant annet dreie seg om lederlønninger og husleie i barnehagedriften. Barnehagene har ansatt egen styrer til den daglige driften. Jonsson har allikevel tatt ut rundt en million kroner i lønn hvert år som daglig leder. I flere av disse årene har hun kun eid den ene barnehagen i Oslo med 40–50 barn.

I 2018 var det en tilsvarende tilsynssak med en annen barnehage i Oslo hvor det var tatt ut høy lederlønn til tross for at barnehagen hadde ansatt egen styrer som tok seg av den daglige driften i barnehagen. Fylkesmannen i Oslo og Akershus la da vekt på at blant 11 andre private barnehager i Oslo kommune med 100–151 barn, var det ingen som lønnet en daglig leder i tillegg til styrer.

I tilsynet aksepterte de imidlertid at noe lønn kunne gå til en daglig leder i tillegg til styrer. Fylkesmannen, og senere også Utdanningsdirektoratet, konkluderte i denne saken med at en årslønn på 240 000 var akseptabelt. Saken endte med et stort tilbakebetalingskrav mot eierne.

Husleie og leilighetskjøp

Alle barnehagene til Jonsson er driftet som egne AS og er eid av morselskapet 100 Meter Skogen AS.

Gjennom morselskapet kjøpte også Jonsson en leilighet på Sjølyst i Oslo for 3,55 millioner kroner i 2015, ifølge Eiendomsregisteret.

– Denne eiendommen ble finansiert gjennom banklån og salg av flere eiendommer på Grønland, skriver Jonsson etter at Utdanning denne uken har stilt henne flere nye spørsmål knyttet til barnehageselskapene. Jonsson har selv ønsket å svare skriftlig via e-post.

Hun skriver da at morselskapet også har inntekter fra annen virksomhet, som salg og utleie av eiendommer. I regnskapet for 2017 har morselskapet inntekter på rundt 700 000 kroner. Over 600 000 av disse er inntekt fra datterselskaper som kun består av de tre barnehageselskapene. Disse tre avgir samme år over 600 000 i konsernbidrag og utbytter.

Kontoradressen til morselskapet er den 140 kvadratmeter store leiligheten ved sjøkanten på Tjuvholmen. Jonsson kjøpte leiligheten i 2013 for 13,5 millioner kroner. De tre barnehagene har også c/o-postadresse på samme sted.

– Er noe av dette kjøpet finansiert gjennom penger fra barnehageselskapene?

– Nei selvfølgelig ikke. Jeg solgte min tidligere eiendom på Snarøya, som meg og min samboer har finansiert privat. Og det er fortsatt gjeld på den.

– Betaler barnehageselskapene noen form for kontorleie for hjemmekontoret på Tjuvholmen?

– Nei, barnehageselskapene betaler 0 kr i kontorleie, skriver Jonsson.

De samlede inntektene til de tre barnehagene fra offentlige tilskudd og foreldrebetaling var i 2017 på litt under 17 millioner kroner. I perioden 2015–2017 ble det overført rundt to millioner kroner i utbytter og konsernbidrag fra barnehageselskapene, enten til Jonsson personlig eller til morselskapet.

I tillegg eier Irina Jonsson barnehageeiendommen til 100 meterskogen barnehage og leier denne ut til seg selv. De siste årene har barnehagen betalt over 1,2 millioner kroner i husleie hvert år.

– Leieinntekter er basert på rundt 7 prosent yield av markedsverdi på næringseiendommen. Dette er etter en ekstern næringsmeklers vurdering. Vi har lagt dette fram for tilsynet, skriver Jonsson.

I budsjettet for 2019, etter det økonomiske tilsynet, er husleien redusert til 850 000 kroner, noe foreldrene har reagert på.

– Dette var en feil kalkulering, da festeavgiften ikke var inkludert. Så denne skal opp, skriver Jonsson.

– Slitent barnehagebygg

SU-leder Terje Morstøl mener også det er gjort lite vedlikehold av barnehageeiendommen.

– Det er slitent, sier Morstøl som peker på at i foreldreundersøkelsen skårer barnehagen dårligst av alle barnehagene i bydelen på spørsmål om ute- og innemiljø.

Etter å ha fått presentert årets budsjett, sendte foreldrene en del kritiske spørsmål til eier Jonsson. Blant annet knyttet til lederlønnen hennes og husleien, som i år plutselig er redusert med rundt 400 000 kroner.

– Hun svarte, men det var mer bortforklaringer enn forklaringer, sier Morstøl som sier han aldri har snakket med Jonsson. All kommunikasjon har foregått via e-post.

– Hva tror dere kommer til å skje nå i forbindelse med tilsynet som snart skal være klart?

– Jeg mener hun ikke burde få drive barnehage slik hun har opptrådt. Med tanke på alle pengene som skulle ha gått til våre barn, men som heller har gått til andre ting. Og også når vi ser resultatene hun leverer i foreldreundersøkelsen, sier Morstøl.

Han understreker at foreldrene er svært godt fornøyd med de ansatte i barnehagen, og at dette overhodet ikke handler om dem.

– De er ordentlig dyktige og flinke. Men driften bærer preg av at de ikke får de midlene de skal ha, sier Morstøl.

– Har totalrenovert

Irina Jonsson sier på sin side at barnehagen er totalrenovert, og at alt på uteplassen er revet ned og bygget opp.

– Samt støyskjerm, ny lekeplass, asfaltering, drenering og nye utehus. Inne har det vært totaloppussing med nye gulv, 5 nye bad, 3 nye kjøkken, nye trapper, vindu etc. Vi har gjort alt for å holde barnehagen opp til beste standard. Det koster og bygge selskapene og ikke minst arbeid, skriver Jonsson.


Powered by Labrador CMS