Alt som kan være med å bekjempe at barn vokser opp i fattigdom skal prioriteres lover SV i Trondheim.. Foto: Linda Cartridge

Forhandling om makt i Trondheim

SV i Trondheim vil bekjempe barnefattigdom og ønsker å innføre gratis SFO og skolemat. De har tidligere vært i opposisjon, men kan nå komme i posisjon.

Publisert Sist oppdatert

– Vi vil også styrke barnevernet og ønsker å ha på plass en bemanningsnorm også der, sier førstekandidat for SV, Mona Berger.

De skal nå i gang med forhandlinger for å bli enige om en felles plattform for trønderhovedstaden.

Arbeiderpartiet fikk flest stemmer i Trondheim kommune ,og får mest sannsynligvis fortsatt Rita Ottervik som ordfører.

Men Sosialistisk Venstreparti økte mest og får inn åtte representanter i bystyret. Arbeiderpartiet har 17 representanter. I dag samarbeider: AP, MDG, Sp, Pensjonistpartiet og KrF. Rødt og SV er i opposisjon - i tillegg til de borgerlige partiene.

Prioriterer fattige barn

Barn og unges oppvekstsvilkår vil være viktige når SV går til forhandlingsbordet.

– Vi kommer ikke med noen absolutte krav, men det skal vises at vi har vært med på å utforme politikken. Alt som kan være med å bekjempe at barn vokser opp i fattigdom skal prioriteres. Man må se på helheten i politikken. Kan godt hende det er samarbeide mellom ulike instanser sånn som NAV og barnevern som må styrkes, sier Berger.

Hun håper de kan få på plass gratis skolemat, men er ikke sikker på om det lar seg gjøre med det første.

– Vi ser også at PP-tjenesten er underbemannet og på kritisk nivå i Trondheim, det må vi gjøre noe med. Vi har en lang liste med ting vi ønsker å gjøre. Deriblant vil vi gjerne få på plass en bemanningsnorm i barnehagen som gjelder hele barnehagens åpningstid, men dette er også et spørsmål om midler. Det kan godt hende at det må komme statlige midler på bordet for at det tiltaket skal la seg gjennomføre, sier Berger.

Hva som blir de endelige prioriteringene blir ikke klart før forhandlingene i Trondheim er ferdige.

– Forhåpentligvis vet vi mer neste uke, sier Berger.

Rødt vil øke grunnbemanningen

I Trondheim økte også Rødt. De får nå fem representanter inn i bystyret, tidligere har de hatt to. Leder av Rødt i Trondheim er Arve Sletten.

– Vi har samarbeidet med SV om alternativt budsjett og er enige om at grunnbemanningen i barnehage og PPT må økes. Vi er enige om hvor vi skal, nå gjenstår det å se hva vi får igjennom under forhandlingene, sier Sletten.

Powered by Labrador CMS