– I tillegg til å gjøre barnehagen mer tilgjengelig gjennom billigere og gratis barnehage for barn fra lavinntektsfamilier sørger denne regjeringen også for flere barnehagelærere, flere ansatte og mer penger til økt kvalitet, skriver Mathilde Tybring-Gjedde (H). Foto: Erik M. Sundt.

Barnehagen har blitt tilgjengelig for flere

DEBATT: Aldri før har en større andel av norske barn gått i barnehage. Økonomi skal ikke være et hinder for at flere får muligheten.

Publisert

Vi står midt oppi barnehageoppstart. Noen barn starter i barnehagen for aller første gang. Andre barn skal begynne på stor avdeling for første gang. Noen syns kanskje det er litt uvant å starte opp i barnehagen igjen etter ferien. Felles for norske barn er at barnehagene våre er tilgjengelige og de er sammenlignet med andre land både trygge og gode.

Barnehagen er både en trygg omsorgsarena med gode fang å krype opp i, men det er også en arena for læring gjennom lek. Det er for mange det første møtet med bokstaver, tall, språk, natur og ikke minst lek og samspill med andre jevngamle.

Barnehagen er et godt sted å være og derfor er jeg opptatt av at alle skal ha tilgang på den. Nettopp derfor har denne regjeringen vært opptatt av å finne gode ordninger for barn fra familier med lav inntekt. Alle to-, tre-, fire- og femåringer i familier med lav inntekt får nå gratis kjernetid i barnehagen. I fjor fikk 26.000 barn innvilget dette. Når vi fra og med 1.august i år utvider dette til å gjelde toåringer også vil ytterligere 11.000 barn ha rett til dette. I tillegg skal ingen familier betale mer enn seks prosent av inntekten sin for en barnehageplass.

Det er helt riktig at vi har økt maksprisen i barnehage med 50 kroner. Dette er en moderat økning, mens gratis kjernetid betyr svært mye for de som får mulighet til å ha barna i barnehage som før ikke kunne det.

I tillegg til å gjøre barnehagen mer tilgjengelig gjennom billigere og gratis barnehage for barn fra lavinntektsfamilier sørger vi også for flere barnehagelærere, flere ansatte og mer penger til økt kvalitet.

Stortinget har vedtatt en ny minstenorm for hvor mange barn det kan være per voksen, og skjerpet normen for hvor mange barn det kan være per pedagog. Det betyr at det blir flere ansatte til å skape gode opplevelser for barna i barnehagen.

I tillegg har vi vedtatt en ny rammeplan for barnehagen, det er en slags «grunnlov» for barnehagen som sier noe om innhold og oppgaver. Den nye rammeplanen er tydeligere på hva de ansatte skal gjøre for at barna skal trives og utvikle seg. Da blir det lettere for alle foreldre å vite hva de kan forvente av barnehagen og hvilke krav de kan stille.

Lykke til med barnehagestart alle ansatte, foreldre og barn!

Powered by Labrador CMS