Å balansere inkludering og lite ressurser koster mye

Debatt: – Kunnskapsminister Trine Skei Grande, du er hjertelig velkommen til å være med meg på jobb en liten time.

Publisert

Nasjonalt er det stort fokus på pedagognormen og bemanningsnormen i landets barnehager. Det som belyses, er hvor mange timer om dagen de faktiske lovpålagte kravene dekkes. Det er tydelig at vi på landsbasis ikke tilfredsstiller kravet. Hvor mange timer normene ikke er dekket, varierer. Oppgavene i barnehagene varierer også. Det er store lokale forskjeller og varierende behov for tilpasninger. I de flerkulturelle områdene kan statistikker og forskning vise at tilpasningene er mange og krevende. Samarbeid med barnevern, Pedagogisk fagsenter, pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) foregår hyppigere og tar mer tid i flerkulturelle områder enn mange andre steder. Majoriteten av barna skal lære seg norsk før skolestart – en viktig oppgave for at barnet skal få en god start som aktør i eget liv og senere få mulighet til å være en aktiv del av samfunnet.

Språk er identitet. Å danne sin identitet med ett bein i to kulturer og to språk er krevende for mange barn. Endel barn er forvirret i denne prosessen og kan misforstås eller i verste fall overses i en hektisk barnehagehverdag. Å ikke kunne forstå eller få uttale seg til de voksne om denne forvirringen på grunn av manglende norskferdigheter er vondt og fortvilende, både for barn, foreldre og oss som jobber i barnehagen. Forvirring og misforståelser kan føre til for tidlige henvisninger til andre hjelpeinstanser, uten at barnet har fått en mulighet til å vise sitt «jeg». Dette er stigmatiserende praksis som koster barnets identitet og samfunnets midler – helt bortkastet for fellesskapet og barnets mulighet til å delta.

Snakker vi med ungdom som står utenfor samfunnet og innenfor kriminalitet, refererer de ofte til at det «alltid» har vært vanskelig. Utfordringene kom ikke plutselig i ungdomstiden. Utfordringene har ofte vært der i mange år, gjennom barnehage, barneskole og ungdomsskole. De har balansert to kulturer og flere ulike krav som ikke samsvarer helt. I tillegg vises det ofte til at de har manglet den gode dialogen og relasjonen, og de føler seg «gitt opp» og tilsidesatt.

Det er tydelig at barnehagene, slik det er i dag, ikke blir prioritert av styresmaktene. De mangler kunnskap og kompetanse til å satse riktig på tidlig innsats. I tillegg mangler de velfungerende ører til å skaffe seg denne kunnskapen. Men hvordan kan de lukke ørene for behovene i de flerkulturelle områdene? Hvordan kan de tvinge oss i barnehagene til å spare penger der vi mangler så mye? Og hvordan kan de flerkulturelle områdene gi kvalitet med den nasjonale bemanningsnormen når behovene og konsekvensene er så store og dyre, på alle mulige måter?

Kunnskapsminister Trine Skei Grande, du er hjertelig velkommen til å være med meg på jobb en liten time. Jeg er sikker på at samfunnet vil ha nytte av ditt besøk. Du kan ikke høre på andre før du har hørt på oss. Norge har ikke råd til å miste den positive effekten som lokaltilpasset bemanningsnorm vil gi. Dette kan ikke fortsette, det har vi ikke hjerte eller penger til.

Powered by Labrador CMS