Vi vet at vi alltid kan bli bedre, men vi trenger ikke flere oppgaver, skriver barnehagetillitsvalgte i Mandal i et brev til kunnskapsministeren. Arkivfoto: Jørgen Jelstad.

Er ikke det vi gjør godt nok

Hvorfor hører du ikke på oss som profesjon, spør tillitsvalgte i kommunale barnehager i Mandal kommune i et åpent brev til kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Nå er vi litt i stuss her vi sitter. Mange av oss har lest stortingsmelding nr 19 – Tid for lek og læring. Vi sitter igjen med mange spørsmål. Vi kan ikke finne ut hvem som har skrevet stortingsmeldingen. Er det barnehagelærere som har vært med og utformet den? Det står mye om skole, men som du sikkert vet, så er ikke barnehage skole. Hvorfor skal du gjøre barnehagen mer «skolsk»? Er ikke det vi gjør godt nok? Hvorfor må du gjøre forandringer som vi vet ikke fungerer? Hvorfor hører du ikke på oss som profesjon?

Tittelen på stortingsmeldingen – «Tid for lek og læring» - er litt misvisende. Lek i barnehagen er læring. Det er den beste måten barn kan lære på. Barn lærer best og mest i lek med hverandre og sammen med trygge, gode voksne.

Vi vet at vi alltid kan bli bedre, men vi trenger ikke flere oppgaver. Vi trenger tid til å gjøre oppgavene våre godt nok. Da trenger vi flere barnehagelærere! Vi trenger ressurser som kan settes inn tidlig. Vi trenger et ppt-kontor som ikke er overarbeidet og et barnevern som har tid til å høre på oss. Vi trenger et familiekontor som har personale nok til å veilede alle de familiene som i dag strever og søker hjelp. Mange av etatene vi nå har nevnt, er så overarbeidet at det tar for lang tid før barn og familier får hjelp – i verste fall får ikke barna hjelp før de begynner på skolen. Og da er det vanskeligere å gjøre noe med problemene. Det er ikke riktig … Vi trenger alle flere folk!

Du er hjertelig velkommen til å komme som vikar i vår barnehage en dag. Og da som ordentlig vikar. Da kan du uten presse og ekstra folk se hvordan vi blir dratt i fra alle kanter.

Vi har verdens beste jobb, men vi kunne ønske at vi kunne gått hjem fra jobben og ikke hatt vondt i magen. Vondt i magen fordi vi ikke fikk lekt nok med det ene barnet eller snakket med de foreldrene som ønsket den ekstra veiledningen.

 

Mari Ur Løvaas, Mette Fardal Glesne, Torhild Klungland og Anne Mette Skilnand

Tillitsvalgte i Utdanningsforbundet, kommunale barnehager, Mandal kommune.

Powered by Labrador CMS