De viktige styrerne

Styreren er selve navet i enhver barnehage. Sammen med pedagogiske ledere og øvrige medarbeidere har styreren ansvar for å sikre kvalitet i tilbudet til barna og samtidig et godt arbeidsmiljø for de ansatte.

I bladet Utdanning nr. 7/17 trekker barnehagestyrer Maria Dizaei frem utfordringer for styrere i Oslobarnehagen som jeg er kjent med, og som opplagt kan være utfordrende.

Byrådet vil løfte barnehagen over i en ny tid. Da holder det ikke at halvparten av medarbeiderne i Oslos barnehager ikke har noen formell barnefaglig eller barnehagefaglig kompetanse. Da holder det ikke at vi har lavest dekningsgrad av alle fylker i landet. Derfor bygger vi 3000 nye plasser, og vi har inngått en bemanningsavtale med krav om høy voksentetthet samt kompetansekravene 50 %% barnehagelærere og mål om 25 % barne- og ungdomsarbeidere. Med dette øker vi ambisjonsnivået for barnehagene sammenliknet med det avgåtte borgerlige byrådet.

Det er bydelene som har ansvaret for budsjettrammene for den enkelte barnehage. Det er noe ulikt hvordan bydelene prioriterer og fordeler sine midler noe ulikt, ergo vil barnehager i Oslo ha ulike økonomiske rammer å jobbe innenfor og jeg forutsetter at alle bydeler ser at å satse på de yngste er en god investering.

Styreren er selve navet i enhver barnehage. Sammen med pedagogiske ledere og øvrige medarbeidere har styreren ansvar for å sikre kvalitet i tilbudet til barna og samtidig et godt arbeidsmiljø for de ansatte. Jeg har møtt mange flotte styrere i Oslobarnehagen på mine besøk ute i bydelene og jeg er imponert over både engasjement, kreativitet og faglighet de har til beste for barna i barnehagen.

Kravene til barnehagene, herunder også styrerne, har økt de senere årene. Snart kommer en ny nasjonal rammeplan. For å sikre at vi bruker ressursene på en god måte starter vi nå en kartlegging av hvordan de ulike bydelene organiserer ledelsen av barnehagene og hva slags ansvar og arbeidsoppgaver styrerne har. Vi vet at mange bydeler har samordnet styrerressursen i sine barnehager, noe de har mulighet til innenfor dagens regelverk. Det skal likevel være en forsvarlig pedagogisk og administrativ ledelse i den enkelte barnehage, og det må gjøres en vurdering om man ved en slik samordning klarer å oppfylle kravene som stilles i lov og rammeplan. Vi må ha mer kunnskap før vi vet hvilke tiltak vi eventuelt må sette inn, derfor starter vi kartleggingen. 

I denne prosessen setter jeg pris på innspill og ytringer fra dere som er midt i barnehagehverdagen.

 

Tone Tellevik Dahl er byråd for oppvekst og kunnskap, Oslo kommune

 

Powered by Labrador CMS