Utbruddet ved Tårnåsen skole i Nordre Follo viste seg i ettertid ikke å handle om den muterte varianten.

Nordre Follo har fått kontroll på virusutbruddet

Onsdag kveld avgjorde kommunestyret i Nordre Follo at kommunen ikke lenger har behov for egne strenge tiltak. Hittil har 13 skoler og flere barnehager vært berørt av smitteutbruddet. – Det har vært noen tøffe uker, sier lokallagslederen i Utdanningsforbundet.

Publisert Sist oppdatert

Den 17. februar gikk regjeringen ut med nye nasjonale retningslinjer på en pressekonferanse ledet av helseminister Bent Høie (H). Samme kveld avgjorde kommunestyret i Nordre Follo at kommunen ikke lenger har behov for egne strenge tiltak, men vil følge de nasjonale.

Utbruddet av den muterte britiske varianten ser dermed ut til å være under kontroll selv om noen få har testet positivt på den muterte britiske varianten de siste dagene.

Fra 18. februar er skoler og barnehager dermed tilbake på gult nivå.

Til nå har 86 personer testet positivt på den muterte britiske varianten av koronaviruset i Nordre Follo kommune i Viken. To tilfeller ble registrert i helgen. Mandag 15. februar testet ytterligere to personer positivt på det muterte viruset. To av tilfellene har kjent smittevei, mens to har ukjent smittevei.

Les også: FHI tar kraftig oppgjør med skolestengninger

Les også: Lærere må prioriteres for vaksinering

Tøffe uker

Bodil Kirkerød, lokallagsleder for Utdanningsforbundet i Nordre Follo, rapporterer om noen tøffe uker siden det muterte viruset ble oppdaget for første gang. Det skjedde i januar 2021.

– Spesielt krevende har situasjonen vært etter regjeringens pressekonferanse 22. januar. Da fikk vi beskjed om at Nordre Follo skulle stenges ned. Deretter kom en uke på blodrødt nivå der både barnehager og skoler innførte strenge smitteverntiltak og i skolene forberedte man seg på at hjemmeundervisning ville komme til å vare i en tid, mens kommuneledelsen og kommuneoverlegen jobbet med å skaffe seg oversikt over smittesituasjonen, forteller Kirkerød.

– Stor var derfor overraskelsen blant elever, lærere, foreldre og oss tillitsvalgte da vi uken etter fikk beskjed om at skolene nå kunne gå tilbake på gult nivå. Mange følte seg engstelige for at smittesituasjonen ikke var under kontroll. Det medførte at vi som tillitsvalgte, kommuneledelsen og kommuneoverlegen hadde en stor jobb å gjøre for å trygge kommunens innbyggere, sier hun.

Stadig nye tilfeller

For i dagene som fulgte dukket det opp flere smittetilfeller som viste seg å være nettopp den muterte varianten. Samtidig tok det tid å få svar på testresultatene fra FHI.

Det var i slutten av januar at kommuneledelsen først begynte å mistenke at den muterte britiske varianten var på vei til å spre seg i Nordre Follo kommune. Da hadde 245 personer testet positivt på korona og ett tilfelle av det britiske muterte viruset var blitt oppdaget ved Langhus bo- og servicesenter.

Fredag 22. januar bekreftet Folkehelseinstituttet at Nordre Follo hadde et pågående utbrudd av det muterte viruset. Dette var dagen regjeringen avholdt pressekonferanse. Der fikk innbyggerne beskjed om ikke å reise ut av kommunen og heller ikke ha besøk hjemme. Tiltakene som ble innført var de strengeste siden nedstengingen i mars 2020.

Mange skoler og barnehager berørt

Den 29. januar meldte Østlandets blad om en koronasmittet person ved Fløysbonn skole på Sofiemyr. Det var det andre tilfellet på denne skolen. På dette tidspunktet var det registrert smitte ved 11 kommunale virksomheter i kommunen, og bare i løpet av tre dager testet 40 personer positivt.

Etterhvert ble det påvist smitte ved Ingieråsen skole, Kolbotn skole, Langhus skole, Greverud skole, Haugjordet ungdomsskole, Kolbotn skole, Østli skole, Vevelstadåsen skole og Tårnåsen skole. I tillegg har det vært smitte både ved Roald Amundsen videregående, Ski videregående og Drømtorp videregående.

I tillegg ble det påvist smitte i flere barnehager og mange måtte i karantene. At så mange testet positivt på så kort tid, styrket mistanken om utbrudd av mutert virus.

Stort utbrudd ved Tårnåsen skole

Den 29. januar meldte VG at 29 personer var smittet i et utbrudd ved Tårnåsen barneskole. Det var sterk mistanke om at dette var et utbrudd med den britiske varianten. Det ble formidlet til FHI. Analyser av prøver fra utbruddet er prioritert, skrev kommunen på sine hjemmesider.

Selv om den britiske mutasjonen ikke var blitt påvist på Tårnåsen skole, handlet kommunen som om det var den muterte varianten. Det medførte at også husstander til nærkontakter til de smittede var i karantene, og at alle som var i karantene måtte testes.

I ettertid har det vist seg at utbruddet på Tårnåsen barneskole ikke var forårsaket av den britiske muterte varianten. Etter at prøver fra 16 av 29 personer var analysert av FHI, framkom det at ingen av disse viste seg å være smittet av den muterte varianten.

Ring 1 og 2

Allerede 29. januar var 69 personer bekreftet smittet med den engelske virusmutasjonen i Nordre Follo. Av 132 kommuner VG kartla, var det i syv av dem mistanke om koblinger til utbruddet i Nordre Follo. Dermed ble det også iverksatt tiltak i etter hvert 15 omkringliggende kommuner.

Det var for å forsøke å slå ned smitten av det muterte viruset at regjeringen besluttet å innføre såkalt «ring 1» i ti nærliggende østlandskommuner. Dagen etter kom beskjeden om at ytterligere 15 kommuner i randsonen rundt Nordre Follo også måtte innføre nye strenge tiltak, men noe mildere en i «ring 1». Disse kommunene fikk benevnelsen «ring 2». Ringsystemet i Nordre Follo er opphevet fra 18. februar.

I ettertid er det også blitt lansert regler på nivå A, B, C og D i kommuner som er del av en ring. Dermed må alle kommuner også sjekke disse reglene lokalt.

Mange bekymringsmeldinger

– Som tillitsvalgte har vi fått mange bekymringsmeldinger fra de ansatte ute på skolene. Andre har vært mindre engstelige for smitte og har ikke latt seg påvirke like mye. Men for oss har det vært viktig at alle skal ivaretas. Derfor meldte vernetjenesten og alle vi tillitsvalgte fra de ulike organisasjonene fra raskt fra til kommunen om behov for informasjon, sier Kirkerød.

– Hvordan ble det ønsket mottatt?

– Kommuneledelsen tok det på alvor og det første som ble gjort var å arrangere et møte der arbeidsplasstillitsvalgte fikk mulighet til å stille spørsmål direkte til kommunehelsetjenesten. I tillegg arrangerte ordføreren og kommuneoverlegen en spørretime der en elev fra hver skole fikk stille spørsmål direkte til henne. Spørretimen ble filmet og lagt ut på kommunens hjemmeside.

– Hva tror du er bakgrunnen for at kommunen langt på vei har klart å slå ned viruset?

– Jeg mener måten kommunen har organisert arbeidet på, er en viktig årsak. I vår kommune har den såkalte TISK–strategien fra FHI med testing, isolering, smittesporing og karantene fungert veldig godt. I vår sektor har skoleledere, lærere, elever og andre ansatte vært gode til å sette seg inn i hvilket tiltaksnivå som gjelder og smittevernreglene har vært fulgt så langt det har latt seg gjøre.

Får raske svar

Kirkerød synes også at kommunen har vært gode til å informere underveis og at de har vært åpne for spørsmål.

– Det har vært enkelt å sende en sms og få svar tilbake raskt fra dem som har beslutningsmyndighet. Men det betyr selvsagt ikke at alle er fornøyde. Mange mener lærerne er for lavt prioritert når det gjelder smittevern både fra sentrale og lokale myndigheter. Den debatten pågår fortsatt. Dessuten bekymrer folk seg i ulik grad for smittesituasjonen. De som selv er i risikosonen eller som har nær relasjon til noen i risikosonen for alvorlig sykdom er mest bekymret. Men både kommuneledelsen, kommunehelsetjenesten, vernetjenesten og vi som er tillitsvalgte følger situasjonen nøye, og vi gjør det vi kan for å ivareta alle på best mulig måte, sier hun.

– Vår oppgave er både å trygge de ansatte og melde eventuelle bekymringer videre. Samtidig vet vi at kommuneoverlegen til enhver tid sitter med oppdaterte data på den reelle smittesituasjonen og tar utgangspunkt i den når tiltak vurderes. Det gjør at jeg mener at både barn i barnehagene, elever og ansatte er godt ivaretatt, sier hun.

Powered by Labrador CMS