Den gode barnehagelederen er opptatt av å utvikle organisasjonen ved å tenke nytt og styre menneskene som igjen skal styre de ulike prosessene, skriver Maria Dizaei. Arkivfoto: Kristin Ellefsen

Barnehagelederes stemme må synliggjøres

Den gode barnehagelederen er opptatt av å utvikle organisasjonen ved å tenke nytt og styre menneskene som igjen skal styre de ulike prosessene.

Barnehagelederes stemme må synliggjøres i samfunnet. Flere av oss er barnehageledere som driver respektable barnehager hvor fag og kvalitet skal gjenspeile hverandre hvor målet er at dette skal være med på og fornye organisasjonen samtidig som leder skal de lede ansatte i virksomheten.

Barnehagelederens hovedfokus er på personressursene, hvordan de kan utvikles og motiveres til å hente ut det beste i seg selv - hvor vi ser den enkelte medarbeideres kompetanse, utfordringer og faglig kvalitet. Den gode barnehagelederen er opptatt av å utvikle organisasjonen ved å tenke nytt og styre menneskene som igjen skal styre de ulike prosessene.

 

Kjerneoppgaven for barnehagelederen er å finne personer med de riktige holdningene, kompetansen og verdiene ved arbeidet med barn. Fokuset skal alltid være på faget og hva man legger i begrepet kvalitet i arbeidet med barn.

Hvis vi skal ta for oss barnehageledernes stemme i samfunnet og snakke om politiske prosesser har vi som barnehagelederne i tillegg en særlig viktig rolle og ansvar når det gjelder å profesjonalisere, styre og utvikle arbeidet med barn og unges læring, utvikling og danning.

Jeg går ikke med på at vi ikke er synlige. Her er det altså et stort sprik mellom ord og handling. Med 14 år i barnehagesektoren har jeg trolig aldri opplevd at det ikke kuttes der det ikke burde ha blitt gitt et kutt. Nye krav og vedtekter blir pålagt og de fleste barnehageledere velger ut ifra de ressursene en har å drive virksomheten ut ifra de beste forutsetningene en har.

 

De fleste av oss bærer en yrkesstolthet - faget er vårt sterkeste verktøy. Med ansatte som har et brennende engasjement vil trolig de fleste av oss bli værende i jobben ved å påvirke og gi en mening til hva fungerer og som ikke fungerer. Som leder for en barnehage ønsker man å bli hørt. Vi vil at faget og kunnskapen vi sitter med skal være med i endringsprosesser. Da hjelper det lite med å ha en oppfatning av at vi som ledere ikke er synlige. Yrket vårt bærer preg og samarbeid med flere ledd. Når det er sagt går vi tjenestevei for å få stemmen vår ut.

Ledelse i barnehagen dreier seg ikke bare om å holde budsjettene. Det innebærer også et fag og personalansvar og ikke minst kvaliteten ved virksomhetens helhet. Barnehageledere har nok mer eller mindre blitt pålagt til å spare i de fleste ledd, men må samtidig ha fokus på å fremme faget og kvaliteten ved virksomheten.

 

Jeg vil påpeke at det er politikerne som vedtar budsjettet. Det kreves derfor at politikerne må bli mer interessert i å kartlegge de faktiske konsekvensene av de budsjettmessige vedtakene de fatter. Dersom vedtakene resulterer i strammere økonomiske rammer, gir dette mindre handlingsrom for oss som driver barnehagene og kvaliteten på virksomheten kan rammes.

Det stilles høye krav til faglighet og utdanning når man skal arbeide med barn. Den biten flere av oss ledere sitter igjen med er økonomiske kutt fra politisk hold som må tas tak i. Her er det flere berørte temaer som burde ha blitt prioritert annerledes. Jeg ser at flere ledere står sammen og er tydelige på hva de mener. Så, ja! Stemmene våre er mer synligere en noensinne i samfunnet vil jeg si.

 

Maria Dizaei er barnehagestyrer i Oslo kommune

 

Powered by Labrador CMS