Unio-leder Ragnhild Lied og leder i Utdanningsforbundet Steffen Handal.

Unio og UDF ber regjeringen sjekke hva kommunene bruker koronamilliardene til

Undersøk hvor koronapengene ender opp ute i kommunene, er beskjeden fra Steffen Handal og Ragnhild Lied til kunnskapsministeren. De er urolige for at pengene ikke når ut til skoler og barnehager.

Publisert

De to lederne i Utdanningsforbundet og Unio sendte et brev til kunnskapsminister Guri Melby (V) denne uken.

I brevet viser de til at kommunesektoren har fått overført milliarder i ekstra koronamidler, men at det er usikkert om pengene faktisk har nådd ut til skoler og barnehager som trenger dem.

De uttrykker uro for at regjeringen ikke har tatt initiativ til «å finne ut hvor koronapengene til kommunesektoren faktisk har blitt av».

– Evaluer pengestrømmene

Lied og Handal skriver videre:

«Store summer er fordelt som generelle tilskudd uten klare kriterier for hvordan de skal nå ut til skoler, lærere og elever. Vi ber om at statsråden tar initiativ til en evaluering av pengestrømmene til kommunene og fylkeskommunene, og som faktisk viser hvordan fordelingen har vært og hvor pengene har endt opp.»

Lærerorganisasjonene har vært svært kritiske til at lærere en rekke steder sliter med å få betalt for overtidsarbeid i forbindelse med pandemien, og mangel på vikarer har også vært et tema.

– Kommunenes ansvar

I fjor høst sa kunnskapsminister Melby at skoler og barnehager måtte sprenge budsjettene om nødvendig, for å sette inn vikarer der det var behov.

– Vi har vært veldig tydelig på at kommunene skal få koronautgifter dekket, og vikarutgifter er blant det som regnes inn. Så det er veldig viktig at kommunene ikke holder igjen og holder seg til vikarbudsjettene satt opp for et år siden, men at de faktisk sørger for å sette inn folk der det er behov, sa kunnskapsminister Guri Melby (V) i spørretimen i Stortinget i oktober.

Denne uken gjentok statsminister Erna Solberg i en redegjørelse i Stortinget budskapet om at kommunene må sørge for at pengene kommer fram.

– Det er kommunenes ansvar at pengene kommer helt ut til barnehager og skoler og dermed trygger situasjonen for elever og ansatte i skolen, sier Solberg.

– Risikerer å måtte betale dobbelt

Lied og Handal mener signalene fra regjeringen kom altfor sent, og at de har vært for vage. De mener det burde vært tydeliggjort hvilke spesifikke utgifter kommuner og fylkeskommuner ville få dekket. De mener usikkerheten rundt dette har ført til at ekstrautgifter har måttet «hentes innenfor ordinære budsjettrammer».

«(...) noe som i de fleste tilfeller fører til redusert kvalitet i tilbudet til barn og elever. Som følge av dette har heller ikke barnehager og skoler kunnet øke vikar- eller overtidsbudsjettet», skriver de.

De mener barn og unge risikerer å måtte betale dobbelt for koronopandemien.

«(…) først ved nedstenging og hjemmeundervisning, deretter ved at kvaliteten på tilbudet blir redusert ved at koronautgifter har blitt dekket innenfor barnehagenes og skolenes ordinære budsjetter. Konsekvensene av dette vil innebære et betydelig etterslep av kostnader som barnehager og skoler vil slite med over tid.»

Powered by Labrador CMS