6 tips til å avdekke språkvansker hos adoptivbarn

Barn som er adoptert fra utlandet er sårbare for å utvikle språk- og lesevansker. Her er forskernes tips til hvordan man kan avdekke språkvansker.

Publisert Sist oppdatert

Adoptivbarn fra utlandet er sårbare for å utvikle språk- og lesevansker, viser en langtidsstudie som har sammenlignet språkutvikling hos utenlandsadopterte og ikke-adopterte barn. 

Forskernes 6 tips for å avdekke språkvansker

  • Vær oppmerksom på barns ordforråd
  • Snakk om ord og begreper
  • Vær observant på hva barna forstår
  • Still spørsmål til barna om hva som skjer på et bilde istedenfor å fortelle barna hva som skjer. «Hvordan kom du fram til det?», «Hva tror du vil skje videre?» . Denne type dialog vil også fremtvinge en oversikt over barnas språkmestring.
  • Vær oppmerksom på adferden: et barn som strever med språkforståelsen vil ofte vise frustrasjon, enten ved å være tilbaketrukken, stille, eller sinte eller utagerende.

 

Ofte oversett i barnehagen

– Hør på bekymringen fra adoptivforeldre som er urolige for barnets språkutvikling, sier forskerne Anne-Lise Rygvold og Steinar Theie ved Universitetet i Oslo (UiO), ifølge en pressemelding fra universitetets utdanningsvitenskapelige fakultet.

Mange er tilsynelatende gode til å uttrykke seg, men ved nærmere undersøkelser finner forskerne at de har problemer med å forstå ordene de bruker.

– Problemer med språkforståelsen blant adoptivbarn er ofte oversett i barnehagen, sier forskerne Rygvold og Theie, ved Institutt for spesialpedagogikk, Universitetet i Oslo.

 

Arena for å fange oppp språkvansker

På skolen kan disse barna ofte lese raskt, men de forstår ikke alltid sammenhengen i det de leser. De har knekt lesekoden og leser i vei uten å tenke over at det å forstå hva man leser, er viktig.

– De er gode på å avkode rent teknisk, men de bruker ikke teknikken for å forstå hva teksten handler om. Hvis en slik lesevanske blir oversett, vil det bli mer synlig i tredjeklasse, når det blir viktigere å forstå hva en leser for å henge med i alle fag, sier førsteamanuensis Steinar Theie.

– Det er viktig å styrke barnehagepersonalets evne til å vurdere sårbare barns språkmestring. De ser mange barn over tid og er en arena hvor språkvansker kan fanges opp, mener førsteamanuensis Anne-Lise Rygvold.

 

Forskernes 6 tips for å avdekke språkvansker

  • Vær oppmerksom på barns ordforråd
  • Snakk om ord og begreper
  • Vær observant på hva barna forstår
  • Still spørsmål til barna om hva som skjer på et bilde istedenfor å fortelle barna hva som skjer. «Hvordan kom du fram til det?», «Hva tror du vil skje videre?» . Denne type dialog vil også fremtvinge en oversikt over barnas språkmestring.
  • Vær oppmerksom på adferden: et barn som strever med språkforståelsen vil ofte vise frustrasjon, enten ved å være tilbaketrukken, stille, eller sinte eller utagerende.
Powered by Labrador CMS