De ansatte skal bygge på kreativitet og lek og være åpne for improvisasjon, heter det i nytt forslag til ny rammeplan for barnehagen. Foto: Paal Svendsen

Ordet læring lite brukt i forslag til ny rammeplan

Ordet «læring» er brukt 23 ganger i det forslaget til ny rammeplan for barnehagene som regjeringen la fram i dag. I dagens plan brukes dette ordet 109 ganger.

Publisert

Forslaget er rett nok noe kortere enn dagens plan. Men det er langt fra så mye kortere at det er grunnen til den betydelig mer sparsomme bruken av ordet «læring»: Ordet «støtte» brukes derimot mye for å skildre hvordan barnehagepersonalet skal arbeidet.

 

Barnas erfaringer

I avsnittet om barnehagens arbeidsmåter blir det understreka at personalet skal ta utgangspunkt i barnas erfaringer, interesser, synspunkter og initiativ i valg og gjennomføring av tema og prosjekter. De ansatte skal bygge på kreativitet og lek og være åpne for improvisasjon.

 

Læring

Barnas nysgjerrighet og vitebegjær skal anerkjennes og stimuleres og ligge til grunn for deres læringsprosesser, heter det i avsnittet om læring. Personalet skal legge til rette for helhetlige læringsprosesser som fremmer barnas trivsel og allsidige utvikling.

 

Språk

Flerspråklige barn skal støttes i å bruke sitt morsmål, heter det i kapittelet om språkutvikling. Blant personalets oppgaver på språkfeltet er det blant annet å sørge for at barna møter et mangfold av eventyr, fortellinger, sagn og uttrykksformer for å fremme god språkutvikling.

Leken skal ha en sentral plass i barnehagen, og lekens egenverdi skal anerkjennes. Personalet skal berike barnas lek, heter det blant anna om lek.

 

Dokumentasjon

Dokumentasjon av personalets arbeid skal synliggjøre hvordan personalet arbeider, heter det i kapittelet om dokumentasjon. Vurderinger om barnegruppens og enkeltbarns trivsel og allsidige utvikling skal dokumenteres når det er nødvendig for å gi barnegruppen og enkeltbarn et tilrettelagt tilbud, står det videre.

 

Progresjon

Forslaget har et eget avsnitt om progresjon. Her heter det at alle barna skal utvikle seg, lære nye ting og oppleve framgang. Alle barna skal oppleve progresjon i barnehagens innhold, og barnehagen skal legge til rette for at barn i alle aldersgrupper får varierte leke-, aktivitets- og læringsmuligheter.

 

De yngste

I avsnittet om barns rett til medvirkning blir det understreka at også de yngste barna har rett til å gi uttrykk for sine synspunkter på egne vilkår. Barnehagen må observere og følge opp de yngste barnas ulike uttrykk og behov.

 

Tilvenning

Dessuten har forslaget et eget avsnitt om hvordan det nye barnehagebarnet skal ha det under tilvenninga. Personalet sørge for tett oppfølging den første tida, slik at barnet opplever tilhørighet og trygghet til å leke, utforske og lære, heter det.

 

Les hele forslaget til ny rammeplan her

Powered by Labrador CMS