Foreldre holdes utenfor ved barnehagenedleggelser

Debatt: – Foreldrene skal kunne medvirke og gi sine innspill via lovpålagte råd og utvalg i barnehagene.

Publisert Sist oppdatert

Mange foreldre har de siste månedene henvendt seg til Foreldreutvalget for barnehager (FUB) fordi de har fått vite om barnehagenedleggelser først etter kommunens vedtak – og uten å ha fått spille inn i prosessen.

Personalet har fått beskjed om å ikke si det til foreldrene. Dermed har foreldrene verken hatt mulighet til å komme med spørsmål eller innspill i prosessen.

Barnehageeieren skal sørge for at saker av viktighet forelegges foreldrerådet og samarbeidsutvalget.

Barnehagelovens paragraf 4

Dette er brudd på barnehageloven. Det er kommunenes plikt å informere innbyggerne generelt sett, og i dette tilfellet via barnehagen foreldreråd og SU (samarbeidsutvalget). Prosessen skal være god for alle, og alle berørte parter skal bli hørt. I barnehageloven paragraf 4 står det: «Barnehageeieren skal sørge for at saker av viktighet forelegges foreldrerådet og samarbeidsutvalget.»

Går under radaren

Dette er ikke første gang at barnehagefeltet blir forsømt i kommunepolitikken. Når skolestrukturen endres, sendes saken ofte ut på høring til berørte instanser. I barnehagesaker har det lett for å havne under radaren. Det er ikke greit.

Foreldrene som stod frem i Adresseavisen for kort tid siden (lenke bak betalingsmur) er ikke de eneste som har fått informasjon om nedleggelsen brått og brutalt. I flere andre henvendelser til FUB den siste tiden er problemstillingen den samme:

Foreldrene får beskjed om vedtaket uten forutgående prosess via foreldreråd og utvalg i barnehagen. De har ikke fått stilt spørsmål om frister og videre prosess. Dermed reiser det seg flere spørsmål: Hvor de skal flytte barna sine? Hvordan vil barnegruppene nå bli splittet opp? Er det andre alternativer som har vært vurdert, og hvilke?

Fikk beskjed i meldingsboka

I Trondheim fikk foreldrene til den aktuelle barnehagen beskjed i meldeboka midt i januar om nedleggelse fra august 2020. Vedtaket var tatt i desember. Først uka etter ble de innkalt til foreldremøte med ledelsen og kommunen.

I et lokaldemokrati skal alle berørte parter ha mulighet til å bli hørt. Da må de også bli involvert i prosessene tidlig nok.

I et lokaldemokrati skal alle berørte parter ha mulighet til å bli hørt. Da må de også bli involvert i prosessene tidlig nok. Barnehageforeldre er intet unntak, og dette er kanskje en ekstra sårbar gruppe barn og voksne siden vi snakker om våre aller minste. Det kan være ulike grunner til at kommuner fatter vedtak om barnehagenedleggelse. Dette tar ikke FUB stilling til. Vår oppgave er å minne om hva barnehageloven pålegger kommunene som barnehageeiere. Foreldrene skal kunne medvirke og gi sine innspill via lovpålagte råd og utvalg i barnehagene. De skal bli trukket med inn i viktige saker som gjelder barnehagens drift. Vi håper at kommunene frisker opp denne kunnskapen i slike saker fremover.

Powered by Labrador CMS