Illustrasjonsfoto: Kjersti Mosbakk
Illustrasjonsfoto: Kjersti Mosbakk

Lite populært å dele barnehagestyrer

Siden 2011 er barnehagene i bydel Stovner i Oslo slått sammen i team på to eller tre barnehager som deler styrer. Det er ikke populært.

Publisert

I september i år ble de ansatte i en spørreundersøkelse spurt om hva de syntes om omlegginga. De som var misfornøyde, var flere enn de som var fornøyde, ifølge et saksframlegg til arbeidsutvalgsmøte i Stovner bydel 25. oktober. Nøyaktige tall oppgis ikke.

Om lag 20 prosent av de ansatte sier at de etter omlegginga i 2011 har måttet overta styreroppgaver.

– Dette stemmer med tilbakemeldingene vi har fått når en styrer blir styrer for flere barnehager. Styrerne får ansvar for flere, men oppgavene til styreren blir ikke redusert. Da blir oppgavene delegert, sier Stine Sund i Utdanningsforbundet Oslo til Utdanningsnytt.no

 

Assisterende styrer blir utydelig

Når flere barnehager deler en styrer, settes det også inn en assisterende styrer. Likevel sier halvparten av dem som har svart på undersøkelsen at de ser på styreren som sin nærmeste leder. Bare ti prosent ser på assisterende styrer som nærmeste leder. 30 prosent opplever at deres nærmeste leder er den pedagogiske lederen.

– Resultatet kan tyde på rollen som assisterende styrer er noe utydelig, konkluderes det i saksframlegget.

 

Powered by Labrador CMS