Sjekk partienes lokale barnehagepolitikk før du stemmer

Debatt: Å få stemme ved demokratiske valg er årets happening.

Publisert

Årets happening nærmer seg: Å få være aktiv deltager i verdens beste samfunnsordning, ved å stemme ved demokratiske valg. Det er kanskje det viktigste du gjør i år, og for fremtiden. Derfor mener jeg partienes barnehagepolitikk er verdt å tenke ekstra på før du går til valgurnen – det er barna som er fremtiden.

Selv om dette innlegget tar utgangspunkt i svar fra politikere i Bergen, er konklusjonen den samme for hele landet: Sjekk partienes lokale barnehagepolitikk før du stemmer!

Utdanningsforbundet Bergen har bedt partiene i Bergen svare på om de den neste perioden vil jobbe for at alle kommunale barnehager skal ha minst én fast ansatt på toppen av normkravet for bemanning. Vi regnet med at alle ville kunne svare ja til dette. Merkelig nok var det feil! Bare fire partier (R, SV, MDG og Sp) svarte ja.

Nesten alle barn over ett år går i barnehage, og det som skjer eller ikke skjer der, er avgjørende for fremtiden. En god og trygg start på livet gir bedre forutsetninger for å mestre skolen, å mestre vennskap og sosiale relasjoner, gir bedre språkutvikling m.m. Kort sagt får det følger for resten av livet. I tillegg til at det bra for den enkelte, vil det medføre færre ekstra utgifter til spesialpedagog og annen oppfølging senere.

Tidlig innsats = bedre bemanning

Alle politikere snakker om «tidlig innsats», som ofte handler om spesialpedagogikk og andre tiltak for barn man er bekymret for. Men vet du hva som er den aller beste tidlige innsatsen for alle barn i barnehagen? Bedre bemanning!

Bedre bemanning i barnehagen er prøvd ut i flere kommuner, som Tønsberg og i Bergen, med gode resultater. Erfaringen er at det gir hvert enkelt barn mer oppfølging og voksenkontakt. Det gir personale som har bedre mulighet til å delta i leken og tilrettelegge den slik at barna føler mestring, i stedet for å bare ha mulighet til å løse konflikter og trøste gråtende barn.

Det vil gi mulighet til at bleieskift og påkledning kan skje med fokus på det enkelte barn og det barnet trenger her og nå – ikke med mål om å bli fortest mulig ferdig fordi andre barn også trenger en. Personalet vil oftere kunne gjøre oppgaver som matlaging og pådekking til en pedagogisk aktivitet.

Det vil gi mer rom for gode samtaler, til å avdekke vold og overgrep, til å kunne lytte og anerkjenne både «de stille barna» og «de ville barna», og til bedre samarbeid med foreldre. Det vil gi muligheter for å oftere kunne dele i mindre grupper, som er viktig både for kvaliteten på samspillet og for å minske stressfaktorer som støy og konflikter. Og det gir mer rom for at personalet kan reflektere og snakke sammen og for at pedagoger kan veilede andre i personalet ved behov. I tillegg til lavere sykefravær og mindre bruk av vikar.

Bedre bemanning i barnehagene kan altså på kort sikt spare kommunen for utgifter som brukes på vikar og på lang sikt for utgifter til spesialpedagogiske tjenester og andre tjenester. For politikere burde det være en selvfølge å jobbe for et kinderegg som dette: Bedre tjenester for barna, bedre arbeidsplasser for de ansatte og færre utgifter til andre tjenester.

For meg er det derfor merkelig at tre partier i Bergen (Ap, Frp og Krf) ikke vil jobbe for en ekstra ansatt, mens tre partier (V, H, Frp) ikke vet om de vil det. For oss som velgere bør det være et stort rødt flagg: Hva kan være viktigere for politikere enn å prioritere de yngste, de som er mest avhengige av at andre står opp for dem og sier fra om behovene, og der manglende ressurser og kvalitet kan få konsekvenser i så mange år?

Powered by Labrador CMS