Regjeringserklæringen sikrer ikke nok ansatte til barnehagebarna

Debatt: Redd Barna ser mye positivt på barnehagefeltet i regjeringserklæringen, men det viktigste mangler: Flere ansatte – i hele åpningstiden!

Publisert Sist oppdatert

Redd Barna er glade for at Regjeringen setter av 100 millioner fra veksten i de frie inntektene til kommunene, til å øke antall barnehagelærere i grunnbemanningen. Vi mener slike midler burde ha vært øremerket for å sikre at de blir brukt til nettopp flere barnehagelærere.

Samtidig vet vi at dette er altfor lite løft til å møte det totale bemanningsbehovet i barnehager og sikre barnehagebarn en trygg barnehagehverdag. Dette fordi dagens bemanningsnorm er for svak, og at den i tillegg oppfylles i svært begrenset tid i løpet av barnehagehverdagen. Kun 16 prosent av barnehagene hadde full bemanning i seks timer eller mer per dag, ifølge en undersøkelse som ble utført i fjor på vegne av Utdanningsdirektoratet.

Les også: Ny regjeringsplattform: Slik blir den nye barnehage- og skolepolitikken

Dette er selvfølgelig ikke godt nok for de 272.000 barnehagebarna som går inn gjennom barnehageporten hver eneste dag. Vi ser mye positivt på barnehagefeltet i regjeringserklæringen, men det viktigste mangler for de yngste barna våre: Nemlig en ambisiøs satsing på økt grunnbemanning. Barna trenger flere trygge, kompetente voksne rundt seg. Da må både andelen utdannede barnehageansatte OG bemanningstettheten økes.

Les også: Rødt-politiker blir ny leder av utdanningskomiteen

Forholdstallet må økes

Redd Barna anbefaler at grunnbemanningen må økes betraktelig ved at forholdstallet i normen økes til én ansatt per 2,5 barn under tre år og én ansatt per fem barn over tre år. Dessuten mener Redd Barna at normen må gjelde på avdelingsnivå og i hele barnehagens åpningstid. Plan- og møtetid må komme i tillegg.

Dette er viktig for å sikre at barna har nok voksne rundt seg, at driften er forsvarlig, og for å gjøre barnehagehverdagen mindre sårbar med tanke på dagens lange åpningstider, de ansattes turnus, møtetid og sykdom.

Dråpe i havet

At erklæringen legger opp til å stille krav til vikarbruk og at Regjeringen skal se nærmere på hvilke oppgaver som «stjeler» de ansattes tid fra barna er bra, men Redd Barna frykter at dette blir en dråpe i havet i forhold til det store behovet for økt grunnbemanning.

Vikarer kan ikke erstatte kjente, trygge, faste ansatte for barna. Derfor er det aller viktigste å satse på å øke selve grunnbemanningen i barnehagene, slik at situasjonen for barna ikke blir så sårbar ved sykdom og annet ansattfravær.

Utfordring til nye ministre

Nå utfordrer vi vår nye kunnskapsminister Tonje Brenna og vår nye barne- og familieminister Kjersti Toppe til å se på den største utfordringen barnehage-Norge har i dag, nemlig at barnehagene i dag ikke har nok voksentetthet og at dagens bemanningsnorm i praksis bare fungerer to-tre timer i løpet av en lang barnehagedag. Redd Barna vil utfordre Regjeringen til å styrke grunnbemanningen i barnehager betraktelig og at denne satsingen må øremerkes.

Barnas barndom er nå. Grunnlaget for hele livet deres legges nå. Barna har rett på en trygg og god barnehagehverdag, og i dette er en god og solid grunnbemanning essensielt.

Gi barnehagebarna flere ansatte nå!

Powered by Labrador CMS