Flinkere til å observere

Ansatte som får opplæring i bruk av observasjonsverktøy som måler språk, motorikk, matematikk og sosiale ferdigheter opplever at de blir flinkere i jobben sin.

Det viser en masterstudie ved Lesesenteret ved Universitetet i Stavanger. Målet med observasjonsverktøyene er at de ansatte skal bli flinkere til å fange opp og hjelpe barn som trenger ekstra støtte.

Denne nyheten er hentet fra Første steg nr.2/2016

Det var særlig de ufaglærte i barnehagene som hadde utbytte av verktøyene, melder uis.no.

Powered by Labrador CMS