Foto: Tom-Egil Jensen.

PBL: Foreldre med barn i private barnehager er mer fornøyde

Flere undersøkelser viser at brukerne av private barnehager er mer fornøyde, sier PBL.

Publisert Sist oppdatert
Med svar fra over 100 000 foreldre er foreldreundersøkelsen til Utdanningsdirektoratet den desidert største brukerundersøkelsen i barnehagene i Norge. Undersøkelsen blir brukt i samfunnsdebatten og på Stortinget til å underbygge at private barnehager har mer fornøyde foreldre enn kommunale barnehager.

Utdanning har sett nærmere på bakgrunnstallene i undersøkelsen og funnet at på kommunenivå er det langt større andel kommunale barnehager som deltar kontra private.

Ekspert på spørreundersøkelser, professor Ottar Hellevik, har sett på tallene Utdanning har samlet inn. Han mener de kan tyde på at det er skjevheter i utvalget av barnehager som svarer, noe som gjør det problematisk å sammenligne private og kommunale barnehager uten å analysere dataene nærmere.

Også Utdanningsdirektoratet vedgår at man bør være forsiktig med å bruke undersøkelsen til å sammenligne private og kommunale barnehager.

Foreldreundersøkelsen

2 661 av rundt 6 000 barnehager deltok i 2017.

Over 100 000 foreldre svarte, noe som ga en svarprosent på 70.

Undersøkelsen gjennomføres av Utdanningsdirektoratet.

Resultatene for hver barnehage offentliggjøres på barnehagefakta.no.

– Én av mange

Private Barnehagers Landsforbund (PBL) og Kunnskapsdepartementet er blant dem som har brukt foreldreundersøkelsen til å peke på mer fornøyde foreldre i private barnehager. Konfrontert med saken i Utdanning viser de begge til at en rekke andre undersøkelser har vist det samme.

– Det er viktig å få frem at undersøkelsen fra Utdanningsdirektoratet viser det samme som alle andre nasjonale foreldreundersøkelser: Foreldrene er gjennomgående fornøyde med barnehagetilbudet, og foreldre med barn i private barnehager er aller mest fornøyde med tilbudet i barnehagen sin. På noen områder er det mindre forskjeller, på andre områder er forskjellene i tilfredshet større, skriver kommunikasjonsdirektør i PBL, Marius Iversen, i en e-post.

Les også: Departementet ser ingen grunn til å endre hvordan de bruker foreldreundersøkelsen.

De andre undersøkelsene

Her er brukerundersøkelsene PBL viser til:

  • Epsi Norge har intervjuet et tilfeldig utvalg personer med barn i barnehage årlig siden 2009. I ni år på rad har private barnehager fått bedre tilbakemeldinger enn kommunale. I 2017 hadde imidlertid de kommunale barnehagene nesten tatt igjen de private, og forskjellen mellom dem er ikke lenger signifikant.
  • TNS Gallup gjorde i 2008 en undersøkelse for Kunnskapsdepartementet der private barnehager fikk bedre tilbakemeldinger enn kommunale på 29 av 30 spørsmål.
  • Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) har i flere år gjennomført innbyggerundersøkelser hvor private barnehager skårer bedre. I 2017 fikk private barnehager bedre tilbakemeldinger på 56 av 57 spørsmål, ifølge PBL. Litt over 400 svarte da på spørsmål om brukeropplevelse i barnehagene. Kun 55 prosent var foreldre med barn i barnehagen. De resterende var andre nærstående, som besteforeldre. Over 40 prosent av respondentene hadde vært i kontakt med barnehagen mindre enn én gang i måneden.
  • Norsk Kundebarometer fra BI har vist høyere tilfredshet med private barnehager.
  • Kommunale foreldreundersøkelser, blant annet i Bergen kommune, viser også at foreldre i private barnehager er mest fornøyde.

– Vi noterer oss at Utdanning bruker elleve sider i magasinet til å sette søkelyset på foreldreundersøkelsene uten en gang å nevne alle disse andre undersøkelsene som underbygger resultatene fra direktoratets undersøkelse, skriver Iversen i PBL.

– Bør heller undersøke årsaken

Han mener det er mer på tide å undersøke hva som kan være årsaken til at foreldre er mer fornøyde med private barnehager.

– Kan det være noe med måten de private barnehagene er drevet på? Bidrar gründerskapet og det private eierskapet til å utvikle spennende og gode tilbud til barn og foreldre? Kan det hende at offentlige barnehager faktisk kan lære noe av hvordan det jobbes i private barnehager, skriver han.

– Vil dere slutte å bruke foreldreundersøkelsen fra Utdanningsdirektoratet til å sammenligne private og kommunale barnehager?

– Nei, det kommer vi ikke til å gjøre. Foreldrenes synspunkter er veldig viktige for PBL, også de som fremkommer i undersøkelser som dette. Derfor kommer vi til å fortsette å løfte dette frem i debatten, skriver Iversen.

Han sier samtidig at de ønsker velkommen flere og bedre undersøkelser av kvaliteten på tilbudet i barnehagene.

– I den polariserte debatten om private barnehager blir det stadig hevdet at mange private barnehager driver slik at det går på bekostning av tilbudet til barna. Da er det naturlig for oss å vise til at det i alle fall ikke er noe i tilbakemeldingene fra foreldrene som tyder på at private barnehager går på akkord med tilbudet til barna, skriver Iversen.

Han understreker samtidig at PBL er tydelige på at foreldreundersøkelser på ingen måte forteller den hele og fulle sannheten om kvaliteten på tilbudet i barnehagene.


Powered by Labrador CMS