Nesten 1 av 3 engelsklærere oppfyller ikke kravene for å undervise i faget

De siste GSI-tallene viser at 31 prosent av engelsklærerne ikke oppfyller kompetansekravene til å undervise i engelsk. Men om bare få uker vil det tallet trolig endre seg.

Publisert

For fem år siden gikk et flertall på Stortinget inn for nye kompetansekrav for lærere i norsk, matematikk og engelsk. Kravet sier at fra 2025 må alle som underviser i matematikk, engelsk eller norsk i barneskolen ha minimum 30 studiepoeng. I ungdomsskolen må de ha minst 60 studiepoeng i de samme fagene.

Kravene fikk tilbakevirkende kraft, og gjelder dermed også lærere utdannet før 2014.

De siste tallene fra Utdanningsdirektoratets statistikkbank, GSI, viser at 14 prosent av norsklærerne, 19 prosent av matematikklærerne og 31 prosent av engelsklærerne ikke oppfyller kompetansekravet for fagene de underviser i.

For engelsklærerne er det flest uten tilstrekkelig kompetanse på 1.-7. trinn. Der er det 36 prosent som ikke oppfyller kravene.

Men om få uker vil imidlertid disse tallene trolig endre seg. Ikke fordi flere vil få videreutdanning, men fordi Støre-regjeringen har lovet å reversere vedtaket fra 2014.

100 dagers plan

Det løftet ga Arbeiderparti-leder Jonas Gahr Støre allerede under valgkampen.

– Vi vil i løpet av de første hundre dagene gå inn for å avlyse denne avskiltingen av lærere utdannet før 2014 som ikke fyller på med påkrevd fagkompetanse innen 2025, sa han til NTB i sommer.

Les også: – Håper mange av lærerne som har sluttet i skolen nå vil finne veien tilbake

Ti uker ut i regjeringsprosjektet innrømmer han at krisehåndteringen har lagt beslag på en god del av statsrådenes tid denne høsten, men at de er i rute.

– Det er klart at kriser som dette, som treffer så bredt i samfunnet, og som opptar tid i regjeringen, de går på bekostning av noe annet, sa Støre til NTB.

– Men for alle andre statsråder så har oppgaven vært: kom i gang med arbeidet, start forberedelsene, gjennomfør det vi har i Hurdalsplattformen, sa statsministeren.

– Grunnleggende feil

Høyre har hele tiden vært svært negative til at regjeringen vil reversere 2014-vedtaket.

– Høyre har løftet ambisjonsnivået for skolen og har som mål at alle barn skal møte lærere som har god og oppdatert faglig kompetanse. Jeg mener det er en grunnleggende feil av Arbeiderpartiet å tro at man får bedre undervisning for elevene eller økt status til lærerprofesjonen ved å senke ambisjonene sine for at lærere skal være faglig oppdatert, sa stortingsrepresentant for Høyre, Mathilde Tybring-Gjedde, til Utdanningsnytt i sommer.

Powered by Labrador CMS