Steffen Handal, leder i Utdanningsforbundet.

UDF-lederen med klare forventninger til ny regjering

Leder i Utdanningsforbundet, Steffen Handal, har fem klare forventninger til en ny regjering. Og hos de rødgrønne er løftene fortsatt fagre.

Publisert

Da nyheten om et rødgrønt flertall var klar mandag kveld, svarte lærerne opp med sine forventninger til en ny regjering i kommentarfeltet til Utdanningsnytt på Facebook. Noen ønsker gikk igjen: reversere avskiltningsvedtaket, bemanningsnorm i hele barnehagens åpningstid og høyere lønn.

Det samsvarer godt med lista fra Utdanningsforbundets leder, Steffen Handal:

  • At de gjør noe med lærermangelen så det blir enklere å rekruttere og beholde nok lærere i skoler og barnehager.
  • At de får på plass en pedagognorm som gjør at minst halvparten av barnehageansatte skal ha pedagogisk utdanning.
  • At de styrker grunnbemanningen i barnehager med lang åpningstid.
  • At de ser på kontaktlærerjobben og hvordan kontaktlærerne skal få bedre tid til å følge opp hvert enkelt barn.
  • At de styrker kommuneøkonomien, både for å sikre kvaliteten i barnehager, grunnskoler og videregående opplæring skoler og ikke minst kommer i gang med et lønnsløft for lærerne.

– Hvis det nå blir en regjering med Ap, Sp og SV, ha tror du blir annerledes?

– Hvis vi skal tro det de sier, vil de gjøre noe med lærermangelen. De har også snakket høyt og tydelig om en tillitsreform, så vi forventer at prosessen med å fylle tillitsreformen kommer i gang veldig snart, og at Utdanningsforbundet blir sentrale i den oppgaven. Så må vi håpe og tro at denne regjeringen legger til rette for godt samarbeid med partene i arbeidslivet, og da spesielt lærerprofesjonen, sier Handal.

– Denne tillitsreformen har vært noe ullen så langt, hva mener dere den konkret må inneholde?

– Det må vi bli enige om i samarbeid med en ny regjering. De har sagt at de ønsker en prosess sammen med partene, noe vi forholder oss til og gjerne bidrar til.

Les også: Tror valget av ny kunnskapsminister kan overraske

UDF-lederen håper også at en styrket kommuneøkonomi vil bety et lønnsløft for lærerne.

– Men tror du mer penger til kommunene vil føre til at de spanderer bedre lønn på lærerne?

– Det er ingen automatikk i det, men uten mer penger til kommunene blir det i alle fall veldig vanskelig. Vi kommer ikke utenom økt lønn dersom rekrutteringen skal bedres.

Takker Solberg-regjeringen

Handal sier det også er på plass å takke den avtroppende regjeringen for solid arbeid.

– Spesielt satsingen på etter- og videreutdanning har vært bra. De har ikke klart å gjøre nok med lærermangelen, men de har satset på økt lærerkompetanse, det skal de ha.

Han føler seg trygg på at den satsingen vil fortsette under en ny regjering.

– Det er godt etablert i det politiske Norge at å satse på lærernes kompetanse er viktig. Det vi mangler nå er å få stengt døra til klasserommet for folk uten lærerutdanning. Vi må få ned andelen som underviser i skolen uten å ha lærerutdanning.

– Er det noe du frykter kan bli dårligere med ny regjering, om det blir noen omkamper om noe?

Senterpartiets Marit Knutsdatter Strand med 2. kandidat fra Oppland Senterparti, Bengt Fasteraune, som også kom inn på Stortinget mandag.

– Jeg blir litt nervøs av å se hvordan Senterpartiet omtaler minstenormen for lærertetthet. Man kan frykte at de vil tukle med den, noe som vil være svært, svært uheldig. For vi ser at den virker, den gir faktisk flere lærere, og den gir også flere kvalifiserte lærere. I tillegg sikrer den ressursene til den enkelte skole.

Mange løfter

Når vi spør Marit Knutsdatter Strand, Senterpartiets utdanningspolitiske talsperson, nevner hun ikke lærernormen med ett ord. Derimot svarer hun at en ny regjering vil bety nettopp styrket kommuneøkonomi, tillitsreform og rekruttering av kvalifiserte barnehagelærere og lærere i hele landet.

Les også: Sp-politiker drømmer om å bli kunnskapsminister

– Høyre med sin gammeldagse detaljstyring vil bli erstattet med verktøy til å levere på krav og forventninger, der elevene til syvende og sist er de som vil få merke at de har en lærer i flere timer og kan ha økt fokus på læring framfor testing, sier Knutsdatter Strand.

Mona Fagerås (t.v.) fikk utjevningsmandatet i Nordland og ble gratulert av leder i Nordland SV, Åshild Pettersen.

SVs Mona Fagerås trekker frem de 16 forslagene for å få flere kvalifiserte lærere som de, sammen med Ap og SV, fremmet for Stortinget i vår.

– Vi skal sørge for at de andre partiene i regjeringen også holder det de har lovet; vi må stoppe avskiltingen av erfarne lærere og droppe kravet om fire i matematikk for lærerstudenter. En snuoperasjon må til for å gradvis få ned andelen ukvalifiserte, sier hun.

– Det er på høy tid å si farvel til skattekutt og heller bruke pengene til å satse på skole og barnehage.

Powered by Labrador CMS