Arbeidstidsavtalen for barnehage videreføres

– Vi trenger en bedre bemanningssituasjon i barnehagene før vi krever omfattende endringer i arbeidstidsavtalen, sier leder i Utdanningsforbundet, Steffen Handal.

Publisert Sist oppdatert

Det sier Handal til udf.no etter at det fredag ble klart at arbeidstidsavtalen for barnehage i KS-området videreføres for to år.

Det var også kravet til Utdanningsforbundet.

– Bakgrunnen for dette er at vi først må få på plass bedre grunnbemanning i barnehagen. Den klare tilbakemeldingen fra medlemmene våre er at de ønsker flere timer til planlegging, men at dette først lar seg realisere dersom bemanningen blir styrket. På dette området har vi fortsatt et stykke å gå. At vi viderefører dagens avtale betyr ikke at vi er fornøyd med dagens situasjon, sier Utdanningsforbundets leder Steffen Handal på forbundets hjemmesider.

Får ikke planleggingstimer

En undersøkelse Respons Analyse gjennomførte på oppdrag fra Utdanningsforbundet i fjor viste at hele 26 prosent av barnehagelærerne bruker mindre enn de fire timene de har krav på til planlegging for- og etterarbeid i uken. Tre prosent får i snitt bare en eneste time.

Undersøkelsen viste også at hele 86 prosent av pedagogiske ledere og barnehagelærere må jobbe med planlegging og for- og etterarbeid på fritiden sin for å komme i mål: Nesten seks av ti bruker 1-2 timer i uken, mens 22 prosent bruker enda mer.

I 2018 stilte derfor Utdanningsforbundet to overordnede krav i forhandlingene:

  • Økt tid til planlegging, for- og etterarbeid for pedagogisk leder og barnehagelærer.
  • Sikring av pedagogisk leders og barnehagelærs tid til å arbeide selvstendig med planlegging, for- og etterarbeid.

Men partene ble ikke enige, og dermed gikk forhandlingene til nemnd. Utdanningsforbundet avviste imidlertid nemndas løsningsforslag, og avtalen ble tatt inn i tariffoppgjøret.

Resultatet var en videreføring av avtalen, men med et tillegg i protokollteksten der det blant annet ble understreket at fire timer i uken til planlegging, for- og etterarbeid er et minimum, og at planleggingstid som av ulike årsaker går tapt, skal erstattes på et senere tidspunkt.

Denne teksten er også med i protokollen til årets avtale.

Powered by Labrador CMS