– Hvordan skal vi kunne forsvare at flere pedagoger i barnehagene øker kvaliteten på tilbudet når det med flere pedagoger også øker andel «tid borte fra barna»? spør kronikkforfatteren. Arkivfoto: Erik M. Sundt

– Er flere barnehagelærere til det beste for barna?

Alle som har jobbet «på gulvet» i barnehagen, vet at tid sammen med barna – gode samtaler, glede, humor, lek og grensesetting – kun kan skje i samspill med barna.

Publisert

* Mari Karlsrud er daglig leder/styrer i Sorknes Barnehage SA.

Denne kronikken ble først publisert på barnehage.no 3. april 2019. 

 

Fra 1. august 2018 er det vedtatt skjerpet pedagognorm som tilsier at det skal være 43 % barnehagelærere i forhold til grunnbemanning i alle barnehager. KOSTRA-nøkkeltall viser at det var 36,7 % barnehagelærere i forhold til grunnbemanning i 2017.  Vil det med ny norm være mulig for barnehagene å dekke behovet slik at andelen barnehagelærere tilsvarer 43 %? Ja, sier regjeringen, det er nok barnehagelærere på landsbasis til å dekke behovet i alle barnehager.

 

 

Tall fra Sørum kommune viser at det i private barnehager per november 2018 er 22,88 % barnehagelærere på dispensasjon i private barnehager og 11 % barnehagelærere på dispensasjon i offentlige barnehager. Barnehagelærer på dispensasjon vil si at man har ukvalifiserte personer i stillinger hvor det skulle vært barnehagelærere, med ukvalifiserte menes personer uten bachelorutdanning som barnehagelærer. Ifølge barnehageloven og forskrift om pedagogisk bemanning og dispensasjon i barnehager kan barnehageeier unntaksvis søke kommunen om midlertidig dispensasjon fra normen.

 

Flere barnehagelærere fører til økt kvalitet

Det er jo fantastisk at det er vedtatt en skjerpet pedagognorm i barnehagene, og i tillegg med ett mål om høyere pedagogandel enn 43 %. Flere pedagoger i arbeidet med barn vil heve kvaliteten og man er bedre rustet til å oppfylle barnehagens mandat. Det er viktig å presisere at barnehagelærere har fire timer ubunden arbeidstid hver uke. Dette er planleggingstid, så det vil i praksis forklares som «tid borte fra barna». I tillegg til ubunden arbeidstid består jo også arbeidet til en barnehagelærer av møter og kurs som sammen med ubunden arbeidstid tilsvarer 4-6 timer pr uke «borte fra barna».

 

Se også: Pedagogtetthet i barnehage: Norge er middelmådig

 

Altså, ved å øke pedagogandelen i barnehagene, øker man også andel «tid borte fra barna». Planleggingstid er en viktig del av arbeidet for å oppfylle barnehagens mandat og heve kvaliteten, men alle som har jobbet «på gulvet» i barnehagen vet at tid sammen med barna; gode samtaler, glede, humor, lek og grensesetting kun kan skje i samspill med barna.

 

Hvordan skal vi kunne forsvare at flere pedagoger i barnehagene øker kvaliteten på tilbudet når det med flere pedagoger også øker andel «tid borte fra barna»?

 

Ett eksempel fra en privat foreldreeid barnehage i Sørum kommune: Sorknes barnehage har fire avdelinger, to avdelinger med 9 barn i alderen 1-3 år og to avdelinger med 18 barn i alderen 3-6 år. På hver avdeling jobber det tre ansatte, en pedagogisk leder som er barnehagelærer og to assistenter/fagarbeidere. Dette var hverdagen før ny bemanningsnorm og skjerpet pedagognorm ble vedtatt og innført fra 1. august 2018.

 

Sorknes barnehage drev allerede innenfor ny bemanningsnorm, så barnehagen trengte ikke å ansette flere personer, men de trengte to barnehagelærere til for å oppfylle kravet til skjerpet pedagognorm. Forandringen har skjedd og i dag er det to barnehagelærere på to av avdelingene, det vil i praksis si to personer som har fire timer ubunden arbeidstid hver uke, til sammen 8 timer hver uke «borte fra barna»

 

Mange fortellinger

Dette er virkeligheten i Sorknes barnehage og det fins helt sikkert en slik særegen «fortelling» fra hver enkelt barnehage i Norge, på hvordan å løse ny bemanningsnorm og skjerpet pedagognorm. Hvordan skal vi få til å holde fokus på barnehagens mandat og utvikling av kvalitet når realiteten er at barnehagelærere er mindre sammen med barna enn øvrige ansatte!

 

Jeg utfordrer herved Utdanningsforbundet: Hva kan gjøres med ubunden arbeidstid slik at pedagoger får mer tid til å drive direkte kvalitetsarbeid i samspill med barna på avdelingen, samtidig som de får tid til planleggingsarbeid som forventes og kreves?

 

Powered by Labrador CMS