Utdanningsforbundets landsmøte, 4.-7. november

Marte Gerhardsen, direktør i Utdanningsetaten i Oslo, og Aina Skjefstad Andersen, fylkesleder i Oslo, er opptatt av å lytte til hverandre for å få til både bedre ytringskultur og god integrering i Osloskolen. Foto: Marianne Ruud

– Sosial utjevning er ikke en oppgave som kan løses av lærere alene

– Lærere skal jo ikke ordne opp i familienes økonomi, sier Utdanningsdirektør i Oslo, Marte Gerhardsen.

Publisert Sist oppdatert

– Erna Solberg sa på landsmøtet i går formiddag at gode lærere klarer å få til sosial utjevning. Hva tenker du om det?

– Sosial utjevning er ikke en oppgave som kan løses av lærere alene. For lærere skal jo ikke ordne opp i familienes økonomi. Vi har funnet ut at 17 prosent av familiene i Oslo lever på vedvarende lavinntekt. Det utfordrer fellesskapet og fellesskolen. Blant disse barna går færre på AKS, flere av barna trives mindre bra i skolen og færre fullfører og består videregående, sier Gerhardsen.

Hun sier videre at hennes jobb i Utdanningsetaten, og jobben til medlemmene i Utdanningforbundet, først og fremst dreier seg om å sørge for at læreplaner følges og at det drives god undervisning.

Gerhardsen sier at 40 prosent av elevene i Oslo har et annet morsmål enn norsk. Det betyr at det må gjøres mer for å få til god integrering enn å drive med særskilt norskopplæring. For å få til et godt integreringsarbeid må flere yrkesgrupper inn.

– De som arbeider i skole og barnehage, har ansvar for barna mellom 8 og 15.30. Ansatte i skoler og barnehager skal ikke gjøre hele integreringsjobben alene, understreker utdanningsdirektøren.

– Det å lykkes med integreringen er en større oppgave. Det handler om økonomi, boforhold, og om å koble inn barnevern, idrett og kultur.

– Nært samarbeid med de tillitsvalgte

Da hun gjestet landsmøtet til Utdanningsforbundet i går, møtte hun blant annet leder for Utdanningsforbundet i Oslo, Aina Skjefstad Andersen.

– En av de viktige sakene vi skal samarbeide om, er tiltak for å rekruttere og beholde lærere, sier Andersen. Gerhardsen bekrefter at dette er en oppgave hun vil samarbeide med Utdanningsforbundet Oslo om.

Tidligere på dagen sa Erna Solberg at i framtiden er det kunnskap vi skal leve av. Akkurat det er de to enige med statsministeren i.

– Tillitsbasert styring og ledelse er vedtatt av byrådet i Oslo. Hvor viktig er det for deg at de ansatte innenfor din sektor har tillit til deg og at du har tillit til dem?

– For å lykkes i Osloskolen er et nært samarbeid med de tillitsvalgte i fagforeningene viktig. Skal jeg få kunnskap og kompetanse på utdanningsfeltet, er det helt nødvendig å snakke med dere som arbeider i barnehager og skoler, sier Gerhardsen og legger til:

– Etter å ha hørt på detbatten i landsstyresalen i ettermiddag, er jeg stolt av laget mitt på Oslobenken, sier Oslos utdanningsdirektør Marte Gerhardsen. Foto: Marianne Ruud

– I ettermiddag har jeg lyttet til debatten om arbeidsmiljø, og da må jeg si at jeg blir veldig stolt av laget mitt på Oslobenken. Delegatene som tok ordet i debatten har tatt opp mange saker som vi skal samarbeide om framover, sier hun.

Alle sakene fra landsmøtet finner du her

Lærere må beskyttes mot vold og trusler

Ellen Elisabeth Brekke, delegat fra grunnskolen og hovedverneombud for Utdanningsetaten i Oslo, snakket fra talerstolen om arbeidsmiljøet i skolen.

Hun sa at Utdanningsforbundet må være en fagforening som har beskyttelse mot vold og trusler som en av sine høyest prioriterte oppgaver.

– Vi må intensivere arbeidet for at det skal bli tatt et ansvar, sa Brekke og viste til rettssaken som akkurat nå pågår, der Clemens Saers har gått til søksmål mot sin arbeidsgiver Oslo kommune, fordi han ble angrepet av en elev i klasserommet.

Gerhardsen sier det å arbeide for å forebygge vold og trusler og skape et trygt arbeidsmiljø i skoler og barnehager er en prioritert oppgave for henne.

Et annet tema Brekke tok opp, var at hun ønsker et sterkere engasjement når det gjelder skolebygg. Hun sa at arkitektene rår, noe som har ført til utbredt bruk av glassvegger, for små arbeidsrom for lærere og at lærerpersonalet spres.

Brekke etterlyste sentral brukermedvirkning og at profesjonsstemmen må bli tydeligere.

Therese Thynnes Fagerhaug, også delegat fra Oslo, var opptatt av at kontaktlæreres godtgjøring må økes. Hun ønsker også reduserte årsrammer for undervisning, siden hun mener lærerne ikke har nok tid til for- og etterarbeid.

Vil bedre ytringskulturen

Andersen og Gerhardsen er begge opptatt av å bedre ytringskulturen i Osloskolen.

– En god ytringskultur handler om noe mer enn bare å tørre å si fra om kritikkverdige forhold. Vi må også kunne ha en dialog om det som fungerer, sier Andersen.

De to er blitt enige om at man må opp av skyttergravene og få til en god dialog.

Et annet viktig felt er arbeidet med mangfold og integrering. Fylkeslaget i Oslo har opprettet et eget integreringsutvalg og på landsmøtet har delegatene foreslått at Utdanningsforbundet oppretter et slikt utvalg også nasjonalt.

Gerhardsen sier at også hun er opptatt av få til god integrering i skole og barnehage.

Powered by Labrador CMS