Lærer Clemens Saers ga bort boken sin «Lærer liv og død» til komitléleder Hege Bae Nyholt fra Rødt.

Lærer Clemens Saers ga stortingspolitikerne leselekse

Tirsdag var lærer Clemens Saers i møte med lederen for Stortingets Utdannings- og forskningskomité. Han ba politikerne ta bedre vare på lærere og barnehagelærere.

Publisert Sist oppdatert

Med en pappeske under armen ankommer lærer Clemens Saers Løvebakken 20. desember. Han har bedt om et møte med lederen for Utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget, Hege Bae Nyholt i Rødt. I pappesken ligger det flere eksemplarer av boken «Lærer på liv og død».

Biografien, som er ført i pennen av forfatter Knut Lindh, handler om oppveksten til Saers i Nederland og Sverige, om hans 50 år som lærer i norsk skole, om voldsepisoden han ble utsatt for på Oslo Handelsgymnasium i 2014, og om tiden etterpå.

I åtte år kjempet Saers for å få utbetalt erstatning fra sin arbeidsgiver Oslo kommune og for å få en unnskyldning. Først i år vedtok Oslo bystyre å gi ham en utbetaling på 350.000 kroner. Samtidig fikk han en beklagelse for volden han ble utsatt for og en unnskyldning for måten han er blitt behandlet på i ettertid. Selv har Saers lovet å fortsette sin kamp for at alle lærere skal føle seg trygge på jobb.

– Det handler om bli sett

Nyholt gir Saers en kaffekopp og inviterer ham med inn i et lite studio i første etasje som hun har valgt som møterom. Hun unnskylder at hun bare har noen få minutter å avse før hun må være tilbake i Stortingssalen. I det Saers overrekker boken til komitélederen, sier han:

– Dette er en julepresang til deg. I esken ligger det også ett eksemplar til hver av de andre medlemmene i utdanningskomiteen. I bøkene har jeg skrevet en personlig hilsen til hver enkelt av dere, alle er forskjellige. Slik likte elevene at jeg behandlet dem. De ble skuffet hvis de oppdaget at jeg hadde skrevet samme tilbakemelding til flere, sier Saers.

– Det forstår jeg godt. Det handler jo om å bli sett, sier Nyholt, som er utdannet barnevernspedagog og har jobbet både i barnehage og skole før hun kom inn på Stortinget.

Saers sier han er opptatt av å reise omkring og snakke om innholdet i boken sin, fordi han mener at kampen for et trygt og godt arbeidsmiljø i skoler og barnehager ikke er over. Utdanningsetaten i Oslo presenterte i forrige uke en revidert handlingsplan der målet er at alle ansatte skal få opplæring i å forebygge og håndtere vold og trusler.

Lover å lese i juleferien

Om bakgrunnen for at han skrev boken, sier Saers:

- Dette er beretningen om å være lærer i norsk skole i 50 år, helt fra Mønsterplanen av 1974 til Fullføringsreformen som kom i fjor. Her får du et møte med læreryrket sett innenfra, fra en lærers ståsted. Jeg har forsøkt å beskrive hvordan skolehverdagen har endret seg og hvorfor lærenes stemme har stilnet i samfunnsdebatten, sier han.

Hege Bae Nyholt lover å lese boken til Clemens Saers.

– Jeg skal lese boken i juleferien. For det er da vi stortingspolitikere har tid til å lese noe annet enn sakspapirer, sier Nyholt i det hun tar imot boken.

På et ark Saers har lagt ved, stiller han noen spørsmål han ikke forventer svar på over bordet, men som han vil at stortingspolitikerne skal tenke igjennom. Blant annet spør han hvorfor forholdene i norsk skole ikke ble undersøkt da Ytringsfrihetskommisjonen la fram sin rapport i august i år.

– Jeg lurer også på hva som var begrunnelsen for å avskaffe lærerrådet og på hvorfor lærere vegrer seg mer for å være tydelige grensesettere for sine elever i dag, enn for 30-40 år siden?

Har en rekrutteringskrise

Komitélederen sier hun er opptatt av hva som skal til for å rekruttere og beholde lærere og barnehagelærere.

– Jeg er veldig opptatt av hvordan lærere og barnehagelærere har det i sin arbeidshverdag og også av deres rettssikkerhet, noe som er kompliserte og vanskelige spørsmål, sier Nyholt og legger til:

– Vi har en rekrutteringskrise både i barnehagene og i skolen. I år fikk 3.600 søkere tilbud om studieplass på barnehagelærerutdanningen. Det er en nedgang på nesten 27 prosent sammenlignet med året før. Til lærerutdanningene hadde vi en nedgang i søkertallene på rundt 20 prosent. Det er alvorlig. Som politiker og fagperson er jeg veldig opptatt av å finne ut hvilke tiltak vi bør iverksette for å gjøre noe med dette, sier Nyholt og legger til:

– Vi må finne fram til gode tiltak som treffer.

Tiden er ute og Nyholt må tilbake til stortingssalen. Saers er fornøyd med det korte møtet. Han håper komitémedlemmene vil gjøre leseleksen han har gitt dem og er spent på hvilke reaksjoner han vil få. Selv er Saers ikke et øyeblikk i tvil om sammenhengen mellom rekruttering til lærer- og barnehagelæreryrket og det å ha et trygt og godt arbeidsmiljø.

Powered by Labrador CMS