- Dagen i dag er en gledens dag for alle lærere, sa Mehmet Kaan (H) da han gratulerte lærer Clemens Saers med å endelig ha fått erstatning fra Oslo kommune.

Clemens Saers tok fram smilet da han etter åtte år fikk politisk flertall

For åttende gang ble spørsmålet om erstatning til Clemens Saers satt opp som sak i bystyret. Denne gangen hadde han bystyret med seg og vant fram.

Publisert Sist oppdatert

Da Høyres utdanningspolitiske talsperson Mehmet Kaan Inan onsdag gikk på talerstolen på bystyremøtet i Oslo, kastet han et blikk opp på galleriet. Der satt lærer Clemens Saers sammen med en kamerat og en tidligere kollega fra Persbråten videregående skole i Oslo og lyttet.

– Det er snart åtte år siden lærer Clemens Saers ble angrepet av en elev og påført skader for livet. I dag skal den voldsutsatte læreren få erstatning på 350.000 kroner. Så vidt jeg vet er dette en historisk dag, for jeg kjenner ikke til at noe annet kommunestyre har fattet et vedtak som det vi gjør i dag. Et knusende nederlag mot kommunen som arbeidsgiver, sa Inan.

Byrådspartiene på sin side, ba bystyremedlemmene stemme imot å gi Clemens Saers erstatning. De hevdet at det var galt av bystyret å behandle en enkeltsak. Deres forslag var å utrede en generell ordning. Men allerede før dagens bystyremøte har de kommet til at heller ikke en generell ordning er realistisk. Det fikk Venstres representanter til å miste tålmodigheten og snu.

På tross av motstanden fra byrådspartiene vedtok bystyret at den voldsutsatte læreren Clemens Saers skal tilkjennes en erstatning på 350.000 kroner fra kommunen. Forslaget fikk støtte fra Høyre, Venstre, Rødt, Folkets parti, Fremskrittspartiet, Senterpartiet og Kristelig folkeparti.

Byrådspartiene møtte seg selv i døra

Da en erstatning til Clemens Saers var nær ved å bli vedtatt høsten 2021, valgte byrådspartiene i stedet, med støtte fra Venstre, å foreslå en generell voldsoffererstatning som skal gjelde alle ansatte i Oslo kommune med tilbakevirkende kraft til 2013.

Men i onsdagens bystyremøte valgte de tre byrådspartiene å stemme ned sitt eget forslag om å utrede en generell erstatningsordning. Ifølge et notat fra finansbyråd Einar Wilhelmsen (MDG) er det lite realistisk at en slik ordning lar seg gjennomføre.

Likevel sa Inan at han ser frem til å få utredet ordningen i tillegg til å gi Saers en erstatning.

– Dette var jo byrådspartienes eget forslag, sier han til Utdanningsnytt.

Etter at vedtaket hadde blitt fattet, møtte noen av bystyrerepresentantene Clemens Saers i rådhushallen. Saers trykket hånden til både Bjør Revil i Folkets parti, Mehmet Kaan Inan (H), Per Trygve Hoff (H), Eivor Evenrud i Rødt og Odd Einar Dørum (V). Han takket dem for støtten.

– Denne eleven skulle aldri hatt en sekser. Han skulle hatt en sjuer, men det kunne jeg ikke gi, spøkte Saers henvendt til Inan. Saers var sensor da Inan tok eksamen på videregående.

Etter å ha gitt Rødts Eivor Evenrud en klem, sa Saers at han mente hun var modig som stemte med Høyre, kun fordi hun skjønte hva hans sak dreier seg om.

Kritisk til kommunens opptreden

Inan mener Oslo kommune som arbeidsgiver har opptrådt kritikkverdig i Saers-saken.

– Behandlingen av Clemens Saers er en skamplett for Oslo kommune og byrådspartiene, sa Inan.

Samtidig roste han bystyrekollega Bjørn Revil fra Folkets parti for å ha tatt opp saken først.

Sammen med to gode venner lyttet Saers på politikernes argumenter for og imot å gi ham erstatning.

– Denne saken var oppe i 2019 takket være et privat forslag fra Folkets parti og Bjørn Revil. Siden den gang har vi fått ny informasjon. Vi har også fått vite at informasjon er blitt holdt tilbake fra oss. Vi fikk ikke vite at Saers i et forsøk på et «forlik» ble tilbudt 150.000 kroner mot at han sa opp jobben rett før jul. Det var ikke et tilbud. Det var et skambud, sa Inan.

Han viste til at arbeidsgiveransvaret for ansatte i Oslo kommune ligger hos kommunen og byrådet.

– Likevel må vi som sitter i denne salen si ifra og rydde opp når arbeidsgiver ikke oppfyller det ansvaret som er nedfelt i loven. I tillegg til erstatning fortjener Saers en skikkelig unnskyldning.

På ett punkt var alle politikerne enige. De ba Clemens Saers om unnskyldning for voldsepisoden.

Derimot var bystyret ikke enige om å gi Saers en uforbeholden unnskyldning for måten kommunen har behandlet ham på i ettertid. Forslaget fikk flertall, for partiene som stemte for å gi Saers erstatning stemte også for å beklage måten han ble behandlet på i ettertid, men byrådspartiene stemte imot.

Først ute med å støtte Saers

Bjørn Revil som er lærer og tidligere hovedverneombud i Osloskolen var først ute med å støtte Clemens Saers. Han fremmet sitt første forslag i saken i 2019.

– Bakgrunnen var at jeg leste i avisen at Saers, etter å ha blitt usatt for alvorlig vold i Osloskolen, ikke fikk en krone i erstatning av kommunen og til og med måtte betale for kommunens advokater. Jeg fremmet forslag om å beklage det inntrufne og deretter droppe å sende advokatregningene til Saers. Bare FrP og Senterpartiet støttet forslagene.

Revil fortalte at han har kontaktet lærere som fortalte groteske historier om hvordan de hadde det på jobb i Osloskolen. I 2021 fremmet han Saers-saken på nytt med en litt annen ordlyd.

– Jeg opplevde det positive i at Høyre og Rødt snudde. Nå har også Venstre snudd og støtter noen av forslagene våre. Det er positivt, selv om de burde støttet alle, sa Revil.

– Må informeres om farlige elever

– Saers ble utsatt for alvorlig vold og overlevde så vidt. Ingen hadde informert ham om at voldsutøveren var farlig selv om skoleledelsen visste det. Selvsagt burde kommunen umiddelbart tatt ansvar, innrømmet skyld og utbetalt en erstatning på 250.000 til Saers slik han ba om.

Aller helst skulle Revil sett at forslagene hans fikk støtte fra et enstemmig bystyre. Det ville også gitt Saers mulighet til å få dekket saksomkostningene, men det ble det ikke flertall for.

– Det burde være en selvfølge at lærere blir informert om potensielt farlige elever. Det burde være en selvfølge at lærere som blir utsatt for vold får en unnskyldning og en oppreisning uten å måtte saksøke kommunen først, sa han.

Revil trakk fram kommunens egne tall som viser at flere tusen lærere utsettes for straffbar vold og trakassering hvert år.

– De aller fleste tilfellene ignoreres. Forsøk fra oss på å si at lærere skal ha den samme tryggheten på jobb som alle andre har blitt nedstemt av byrådspartiene, selv om arbeidsmiljøloven forutsetter dette. Saers-saken er ikke slutten på en prosess, men begynnelsen. Nå starter arbeidet med å sikre skoleansatte normale og lovlige arbeidsvilkår, sa Revil.

Ba bystyret stemme nei til erstatning

Andreas Halse (Ap) er leder av Finansutvalget. Han var den som framførte den sterkeste kritikken mot å gi Saers erstatning.

– Vi kommer i dag til å stemme mot en direkte utbetaling av erstatning til Clemens Saers. Bystyret bør ikke behandle en enkeltsak av denne typen. Vår jobb er å lage regler og forskrifter og det er forvaltningens oppgave å sette våre vedtak ut i live, sa Halse og la til:

– Men av og til gjør de som forvalter regelverket feil. Da har vi et klagesystem i kommunen som man kan bruke. Får man ikke gjennomslag der, kan man gå videre til sivilombudsmannen eller stasforvalteren. Rettsvesenet kan selvsagt anvendes for de som vil prøve sin sak i en av våre domstoler. Dette er viktig fordi rettssikkerheten og likebehandlingsprinsippet må ligge til grunn.

Ser det som galt å gi til enkeltpersoner

Men Halse hevdet at det i Saers-saken foreslås å gjøre det motsatte.

– Vi skal sette tingrettens og lagmannsrettens vurdering til side for denne ene personen, fordi vi vil gi en person en særskilt behandling. Det er ikke likebehandling. Enkeltpersoner blir av og til dårlig eller feilaktig behandlet over tid. Det finnes mange eksempler på det i Norge, som behandlingen av krigsseilerne, nordsjødykkerne eller barnevernsbarna. Dette har vært skammelig for landet.

Halse pekte på at i slike tilfeller har staten måttet kompensere og beklage de feilene storsamfunnet har gjort.

– Men det vi aldri har gjort, er å plukke ut enkeltmennesker og gi dem erstatning eller oppreisning. Det er riktig å la seg opprøre av enkeltsaker, men det er ikke riktig av bystyret å gjøre denne saken til en enkeltbevilgning til et enkeltindivid i stedet for å endre systemet. Derfor kommer vi til å stemme mot forslagene om å bevilge penger til Saers, sa han.

Evenrud mener ingen skal stå alene

Eivor Evenrud bystyrerepresentant for Rødt, og leder i Kultur- og utdanningsutvalget, sa:

Clemens Saers lyttet fra galleriet.

– Noen ganger skal det kanskje bare en person, eller en hendelse, til for å endre et system. Voldshendelsen som Clemens Saers opplevde for snart åtte år siden er nå satt opp til behandling i bystyret for åttende gang. I Rødt har vi vært beredt til å utbetale erstatning til Saers i flere måneder. Derfor er jeg glad for at bystyrets flertall i dag kommer til å vedta det.

– Og selv om byråden nevner at dette kun dreier seg om en enkelthendelse og en enkeltperson, så vet vi at Saers har mange lærere med seg der ute. Jeg og mine partifeller vil gjerne beklage, ikke først og fremst voldshendelsen, men måten du ble møtt på som arbeidstaker. For det som skjedde med deg var at ingen kom. Det å oppleve som arbeidstaker at det ikke kommer noen, at man står aleine, det skal ikke skje. Denne saken ble det ikke en gang varslet Arbeidstilsynet om. Under dette byrådet har vi i alle fall vedtatt at alle hendelser av denne typen skal varsles til Arbeidstilsynet.

Venstre mistet tålmodigheten

Odd Einer Dørum fra Venstre sa at hans parti har vært opptatt av at saken skal behandles seriøst.

- Dette er en sak som handler om kommunens arbeidsgiveransvar, dermed er det en sak som ligger utenfor vårt mandat å behandle. I tillegg har saken vært igjennom to domstoler.

Dørum hevdet at det er bakgrunnen for at Venstre kom til enighet med byrådspartiene om en ny støtteordning for utsatte ansatte i kommunen, en ordning som skulle ha tilbakevirkende kraft og dermed vil kunne omfatte Saers.

- Dette skulle være starten på en innstilling til hvordan kommunen skal behandle voldssaker. Men når det nå viser seg at byrådet ikke kan levere på sine løfter, så har ikke bystyret noe annet valg enn å avslutte saken selv. Derfor er Høyre og Venstre enige om å gi erstatning til Saers, sa Dørum.

Powered by Labrador CMS