Anita Helgesen er leder i Utdanningsforbundet Fauske.

UDF-ledere før kommunevalget

Ønsker tydelige rutiner for å følge opp uønsket atferd

Politikerne bør sørge for at lærerne har et trygt arbeidsmiljø og tydelige rutiner for å følge opp uønsket atferd, sier Anita Helgesen, leder Utdanningsforbundet Fauske.

Publisert

Til høsten er det kommunevalg, og skole og barnehage er ett av de store temaene for lokalpolitikerne. I denne sommerserien svarer ledere i flere av Utdanningsforbundets lokallag på fem spørsmål før kommunevalget.

Anita Helgesen, leder Utdanningsforbundet Fauske

– Hvilken politisk sak bør lokalpolitikerne i din kommune være opptatt av for å sanke stemmer fra lærere i skoler og barnehager?

– For å sanke stemmer fra lærerne på Fauske bør de viktigste politiske sakene være å få på plass full bemanning i barnehagene i hele åpningstiden. Få to kontaktlærere i alle klasser. Det bør ansettes miljøarbeidere på den største skolen i kommunen.

– Ikke minst bør politikerne være opptatt av å rekruttere nye lærere til kommunen. Politikerne må også legge til rette slik at kommunen klarer å beholde de lærerne som er ansatt. Politikerne må legge til rette slik at læreren få lov til å være lærer, derfor bør det ansettes nok fagarbeidere i skolen. Politikerne bør sørge for at lærerne har et trygt arbeidsmiljø og tydelige rutiner for å følge opp uønsket atferd.

– Hvilket politisk forslag i din kommune har gjort deg mest forbanna de siste fire årene?

– Den saken som har gjort meg mest forbannet er økning av SFO prisene i kommunen. En hel SFO-plass koster nå 4005,- pluss 160,- for mat som er obligatorisk. Fauske kommunen er blant dem som har den dyreste SFO-en i hele landet. Bodø kommune har 2984,- og Trondheim har 3280,- Ikke bare det, så har Fauske kommune 18 barn per voksen, mens Trondheim har 15 per voksen og Bodø har 13-15. Så her er vi «vinnere» både på pris og antall barn per voksen.

– Hvilket politisk forslag har gjort deg mest glad?

– Noen av de politikerne som stiller til kommunevalg nå, vil satse på «laget rundt barnet». Dette er en viktig sak for Utdanningsforbundet Fauske. Vi setter pris på at politikerne vil satse på den tverrfaglige jobben som må til for så støtte opp om våre barn. Med å satse på et tverrfaglig samarbeid rundt barnet vil dette kunne bidra til at flere gjennomfører videregående opplæring.

– Hvis du hadde fått lov til å bestemme ett politisk vedtak i din kommune – hva ville det vært?

– Da skulle jeg ansatt miljøarbeidere på alle trinn på den største skolen vi har i kommunen.

– Hvis du skulle startet et politisk parti, hva skulle slagordet vært?

– Det er faktisk vi som utvikler femtidens arbeidskraft.

Powered by Labrador CMS