Christian Evenshaug.

UDF-ledere før kommunevalget:

– Rektorene og styrerne burde få definere hvor stort budsjett de trenger for å oppfylle alle lovpålagte oppgaver

– Det er ingen som ber ingeniører om å bygge en ny bro for x antall kroner. I slike sammenhenger er det ingeniørene som definerer hva de trenger for å klare å gjøre oppgaven politikerne setter dem til, sier Christian Evenshaug.

Publisert

Til høsten er det kommunevalg, og skole- og barnehage er ett av de store temaene for lokalpolitikerne. 

I denne sommerserien svarer ledere i flere av Utdanningsforbundets lokallag på fem spørsmål før kommunevalget.

Lokallagslederen i Drammen er glad for at lokalpolitikerne har vedtatt å ha tillit til lærerprofesjonen, og at det er lærerne som skal stå for metodevalgene i barnehager og skoler.

Christian Evenshaug, leder i Utdanningsforbundet Drammen

– Hvilken politisk sak bør lokalpolitikerne i din kommune være opptatt av for å sanke stemmer fra lærere i skoler og barnehager?

– Ressurssituasjonen i skolene og barnehagene. Begge deler er underfinansiert. Skolene har ikke ressurser til å følge opp alle lovpålagte oppgaver, og ambisjonene man har for barnehagene krever vesentlig høyere bemanning. De partiene som anerkjenner dette og har klare tanker om å gjøre noe med det bør få stemmer både fra lærere, foreldre og besteforeldre.

– Hvilket politisk forslag i din kommune har gjort deg mest forbanna de siste fire årene?

– Jeg blir sjeldent forbanna. Men jeg blir stadig vekk oppgitt over at noen mener «løsningen» på mobbeproblematikken skal være å «flytte mobberen». Det er i hovedsak ikke enkeltbarn som er årsak til mobbing. Det handler om barnegruppa som en helhet. Vi må sette alt inn på å støtte barn i å være tolerante og å skape positive fellesskap der alle føler seg trygge.

– Hvilket politisk forslag har gjort deg mest glad?

– To nokså like politiske vedtak i Drammen vedrørende henholdsvis barnehage og skole slår konkret fast at kommunen har tillit til lærerprofesjonen og at det er lærerprofesjonen selv i et profesjonsfellesskap som skal stå for metodevalg i barnehager og skoler. Det vil forhåpentligvis hindre nye unødvendige politiske forsøk på å detaljstyre hvordan målsettingene i barnehager og skoler skal nås.

– Hvis du hadde fått lov til å bestemme ett politisk vedtak i din kommune – hva ville det vært?

– Jeg hadde vedtatt av rektorene og styrerne i barnehagene skulle definere hvor stort budsjett de trenger for å oppfylle alle lovpålagte oppgaver. Det er selvsagt nokså utopisk. Mens det er helt vanlig når man skal vedta store investeringer i for eksempel infrastruktur. Det er ingen som ber ingeniører om å bygge en ny bro for x antall kroner. I slike sammenhenger er det ingeniørene som definerer hva de trenger for å klare å gjøre oppgaven politikerne setter dem til. Sånn burde det strengt tatt vært i skoler og barnehager også.

– Hvis du skulle startet et politisk parti, hva skulle slagordet vært?

– Trygge fellesskap. For alle.

Powered by Labrador CMS