Går til valg på høyere lønn til lærere

Flere steder i landet lover Venstre at de skal sikre lærerne god eller høyere lønn. – Jeg synes nesten det er merkelig at ikke flere partier løfter opp dette lokalt, sier Fjaler Venstres Arne Osland. 

Publisert Sist oppdatert

– For et lærerparti som Venstre er det naturlig å kjempe for gode lønnsvilkår for lærerne, sier gruppeleder i Fjaler Venstre, Arne Osland.

– Lærerne er en veldig viktig yrkesgruppe. Det er viktig for elevene å ha kompetente lærere og vi ser at rekruttering begynner å bli en utfordring i skolen. God lønn er en måte å sikre at vi rekrutterer og beholder lærere. 

Flere steder i landet, deriblant i Fjaler kommune i Vestland, går Venstre til valg på at de vil øke lærerlønna. Det samme gjør de i de større byene også. 

Bærum Venstre skriver i sitt partiprogram at de vil «legge til rette for gode lønns- og arbeidsvilkår». Venstre i Ålesund vil «sikre god lønnsutvikling for læreren». Mens Venstre i Kristiansand vil at lærerne skal prioriteres særlig i fremtidige lønnsforhandlinger.

I Fjaler Venstres lover de å fortsette kampen for en god lærerlønn. 

– Jeg synes nesten det er merkelig at ikke andre partier løfter dette høyere lokalt. Selv om det er partene som forhandler lønn, så har kommunen muligheten til å påvirke KS, sier Osland. 

Håper på flertallets støtte 

Venstre gjorde ikke et kommunevalg verdt å skryte av for fire år siden. Per i dag har de bare ordførermakta i to kommuner i Norge: Stad i Vestland fylke og Vanylven i Møre og Romsdal. Imidlertid inngår de i posisjonsallianser i langt flere kommuner. En oversikt fra nettstedet pollofpolls.no viser at Venstre samarbeider med alt i fra Senterpartiet og Ap til Høyre, Krf og Frp. 

I Kristiansand håper de å få med seg flertallet i saken om lærerlønn. 

– Kommunene kan legge press på KS før lønnsforhandlingene. Det er det vi ønsker. At flertallet skal si seg enig i at lærerne må prioriteres i fremtidige lønnsoppgjør, sier ordførerkandidat for Venstre i Kristiansand, Jacob Haugmoen Handegard. 

Før hvert lønnsoppgjør sender KS ut et debatthefte til alle kommunene. Her ber de blant annet om innspill til hva, og hvilke grupper, de bør prioritere i lønnsoppgjøret. Det er disse tilbakemeldingene fra Kommune-Norge som avgjør hva KS vil prioritere når de skal forhandle lønnsoppgjøret. (Her kan du se hva kommunene svarte)

I Kristiansand ble diskusjonen tatt i formannskapet. Men der er ikke Venstre representert . I vedtaket står det ingenting om å prioritere lærerne, eller noen andre yrkesgrupper, for den saks skyld. 

– Heldigvis gjorde fylkesutvalget i Agder et vedtak som var mer positivt for lærerne. Der ble de prioritert, sier Handegard. 

– Årsaken til at vi eksplisitt sier at vi vil prioritere lærerne i lønnsoppgjørene fremover, er at vi vil gi et tydelig signal om at vi ønsker å rekruttere og beholde kvalifiserte folk i skolene våre. Da er lønn en viktig bidragsyter. I tillegg satser vi på faglig utvikling. Og vårt prinsipp er at kompetanse skal lønne seg. 

Rekruttering og lønn

I motsetning til i sørlandsbyen er Venstre godt representert i maktens korridorer i Fjaler kommune i dag. Ved valget for fire år siden ble de nest største parti, med fem representanter i kommunestyret. Sammen med Senterpartiet utgjør Fjaler Venstre posisjonen. Og der sa også kommunestyret ja til å prioritere lærerne ved forrige lønnsoppgjør. 

Ifølge gruppeleder Arne Osland har skolen alltid stått sterkt i Fjaler. 

– Over tid har vi hatt gode resultater og scoret høyt på trivsel. Men vi ser at det med rekruttering blir stadig vanskeligere. Hos oss må vi se rekruttering i sammenheng med skolestruktur, små skoler med små faglige miljøer er ikke alltid så attraktive å søke seg til, men vi mener lønn også kan være et virkemiddel for å sikre oss nok kompetente lærere i fremtiden, sier han.  

Powered by Labrador CMS