Les kommunenes oppfordringer til KS før lønnsoppgjøret:

– KS må gjenoppbygge tilliten

Tilbakemeldingene fra Kommune-Norge strømmer inn til KS om hva de bør prioritere i årets lønnsoppgjør. Her kan du lese svarene fra flere av landets kommuner.

Publisert Sist oppdatert

Før hvert lønnsoppgjør sender KS ut et debatthefte til alle kommunene. Her ber de blant annet om innspill til hva, og hvilke grupper, de bør prioritere i lønnsoppgjøret.

Det er disse tilbakemeldingene fra Kommune-Norge som avgjør hva KS vil prioritere når de skal forhandle lønnsoppgjøret.

Utdanningsnytt har hentet inn de politiske vedtakene fra over 80 av landets kommuner. Blant disse er landets 20 mest folkerike kommuner. I bunnen av denne saken kan du søke på kommunenavn for å se hva de har svart til KS (listen oppdateres fortløpende med flere kommuner).

  • Om lag halvparten av kommunene ber om at lærere eller de med lengst utdanning og ansiennitet skal prioriteres, eller de peker på at lærergruppene i alle fall ikke må nedprioriteres i årets oppgjør.

Sjekk kommunevedtakene i oversikten under

Du kan søke på din kommune i søkerfeltet.
Er ikke vedtaket fra din kommune registrert? Hjelp oss gjerne. Send oss vedtak til utdanningsnytt@utdanningsnytt.no - vi oppdaterer lista!

Lokalpolitikere gjør endringer

Ute i kommunene er det gjerne kommunedirektøren i administrasjonen som utarbeider et forslag til hvilke innspill kommunene bør gi. Deretter blir dette forslaget enten stemt gjennom eller endret på av kommunepolitikerne.

I flere tilfeller har kommunepolitikerne gjort betydelige endringer i forslaget fra administrasjonen, ofte i favør av å prioritere lærerne i årets oppgjør.

Flere store kommuner oppfordrer også KS til å ta grep for å bedre forholdet til lærerne.

  • Bergen kommune mener lærerne i lønnsopgjøret må få «en uttelling som er med på å øke tilliten mellom partene». De peker også på at lærerne som lønnstapere er en omdømmeutfordring for kommunene som arbeidsgiver.
  • Haugesund kommune mener at «KS i tida framover må gjøre mer for å dempe uroen og gjenoppbygge tilliten med lærerorganisasjonene».
  • Larvik kommune understreker «at KS må bygge opp igjen tilliten til at arbeidsgiver ser lærernes og helsearbeidernes behov og utfordringer».
  • Lillehammer kommune «ber KS foreslå tiltak for å styrke tilliten mellom arbeidsgiver og arbeidstakerorganisasjonene i skolen».

Svar fra over 80 kommuner

I oversikten under kan du søke deg fram til kommuner for å se hva slags tilbakemelding de har gitt KS. Vi oppdaterer listen fortløpende med flere kommuner.

I oversikten gjengir vi svarene kommuner har gitt på to av spørsmålene KS stiller i forbindelse med det sentrale lønnsoppgjøret:

  • Er det ønskelig at alle ansatte får omtrent like store tillegg eller er det ønskelig med en tydeligere prioritering av enkelte grupper framfor andre?
  • Om enkelte grupper skal prioriteres, hvilke stillingsgrupper og/eller ansiennitetstrinn bør i så fall få størst tillegg?
Powered by Labrador CMS