Vi trenger fraværsgrensen

Debatt: Det er mange tiltak som kan gjøre skolen bedre for elevene, men å fjerne fraværsgrensen er ikke en av dem.

Publisert Sist oppdatert

Det er lite som er viktigere enn skole når det kommer til å gi oss unge de mulighetene vi vil ha for fremtiden. En god skolegang varer livet ut og danner grunnlaget for hva man kan gjøre senere i livet. Derfor må vi ha politikk som får flere elever til å fullføre videregående opplæring. Fraværsgrensen er ett av mange eksempel som gjør nettopp det.

Det er mye som går bra i skolen, men det er en lang vei å gå om vi skal gi alle elever like muligheter. Troms og Finnmark har over tid gjort det dårligere enn landsgjennomsnittet når det kommer til karakterer, andelen som fullfører og fravær fra undervisningen. Dette i seg selv burde få enhver varsellampe til å blinke hos politikerne i fylket. Skal vi snu denne trenden, må det politisk vilje til.

I mai gikk landsmøtet til Arbeiderpartiet inn for å fjerne fraværsgrensen. Om dette skjer, vil det ikke lenger bli stilt krav til elevene om at de skal være til stede i undervisningen. Det er å gjøre elevene i Troms og Finnmark en stor bjørnetjeneste.

Fraværsgrensen fungerer

Siden fraværsgrensen ble innført, har fraværet har gått ned og fullføringen har gått opp. Når flere elever møter opp til undervisning, får flere med seg fagstoffet, og flere blir fulgt opp av skolen. Det verste man kan gjøre mot elever som av ulike grunner holder på å falle fra, er å ignorere at de er borte. I stedet må elever som trenger det, få hjelp og oppfølging. Fraværsgrensen danner et system for å fange opp elever som holder på å falle fra.

Dette er bakgrunnen for at Høyre fremmer en interpellasjon om fraværsgrensa i fylkestinget. Vi må vite hvilken effekt fraværsgrensen har hatt for økt nærvær i Troms og Finnmark. Og om vi kan skjerme fylket fra regjeringens politikk med å etablere egne fraværsregler.

Vi har en regjering ledet av Arbeiderpartiet som vingler om fraværsgrensa, vingler om eksamen, fjerner karriereveier for lærere og senker kravene for å bli lærer. Konsekvensen er mindre læring for elevene og et læreryrke med mindre prestisje og færre muligheter for faglig utvikling.

I stedet må vi gjøre hverdagen bedre for elever og lærere i Troms og Finnmark. Da må vi satse på kunnskap i skolen, godt vedlikeholdte skolebygg og oppdatert utstyr på yrkesfag. I tillegg må vi bygge laget rundt eleven gjennom en mer tilgjengelig skolehelsetjeneste og gjennom å få andre yrker inn i skolen, slik som miljøarbeidere og psykologer. Slik vil lærere få tid til å være lærer, og elevene får den hjelpen de trenger for å fullføre videregående opplæring. Vi trenger en skole som følger opp hver enkelt elev.

Det er mange tiltak som kan gjøre skolen bedre for elevene, men å fjerne fraværsgrensen er ikke en av dem.

* Dette innlegget ble først publisert hos iTromsø.

Powered by Labrador CMS