28 av 290 eldre Oslo-lærere har sagt ja til ekstra lønn for å stå i jobb

I april fikk 290 grunnskolelærere over 62 år i Oslo tilbud om mer lønn mot at de lover å stå i jobben også neste år. Så langt har 28 takket ja.

Publisert Sist oppdatert

– Dette er et tiltak som vi har iverksatt for første gang dette året. Det gjenstår å se den fulle effekten av det, skriver leder for HR-avdelingen i Utdanningsetaten, Maria Luisa Ruiz Retamar i en e-post til Utdanningsnytt.

Litt over en måned er gått siden Utdanningsetaten tilbudte alle Oslo-lærere over 62 år som jobber i grunnskolen ekstra lønn mot at de står i jobben også i skoleåret 2021/22.

Årsaken er rekrutteringsutfordringer. Hvert år tilsetter Osloskolen 5-600 nyutdannede lærere. Men på grunn av overgangen til femårig lærerutdanning, blir det ikke uteksaminert noen ferske lærere i år. Det byr på problemer.

«Mangelen på tilgjengelige lærere i arbeidsmarkedet er et stort problem, spesielt i grunnskolen trinn 1-4», heter det i et notat i et notat fra Utdanningsetaten i Oslo.

Men nå spørs det om det er de eldste lærerne som blir løsningen.

Av de 290 (fordelt på 245 årsverk) som fikk tilbudet, har 28 takket ja per 3. juni.

Avtaler kan inngås helt frem mot skolestart i høst, men Aina Skjefstad Andersen, leder for Utdanningsforbundet i Oslo og for tiden streikeleder for Unio i kommunen, mener tilbudet gikk ut for sent.

Les også: Tre årsaker til at lærere ikke kommer tilbake

– En bekreftelse

– Vi fikk noen reaksjoner etter at vi samtykket til dette fra eldre lærere som allerede hadde inngått avtale om å gå av med pensjon. Utdanningsetaten har rett og slett vært for bakpå til at dette kunne bli et tiltak som vil løse utfordringene før skolestart i 2021, sier Skjefstad-Andersen.

Da Utdanningsnytt snakket med henne i april, stod hun midt i lønnsforhandlingene med Oslo kommune. Nå er 1800 ansatte i Oslo kommune i streik.

– Vi streiker nettopp fordi vi mener kommunen må forstå at lønna til kommuneansatte, deriblant lærerne, må opp dersom man skal klare å beholde og rekruttere de ansatte man trenger. At Utdanningsetaten gikk ut med dette tilbudet i april er en bekreftelse på at det er store rekrutteringsutfordringer i grunnskolen, sier Skjefstad Andersen.

Dette er tilbudet til Oslo-lærerne:

Tilbudet innebærer at ansatte undervisningspersonale i grunnskole fra fylte 62 år får

· Seniortillegg på 80 T-trinn = ca. kr. 21 200 (avtalefestet)

· Tillegg for å jobbe 1 år til = + 2 ltr. = ca. kr. 24 100

For lærere over 65 år som har avtalefestet 40 T trinn i tillegg vil totalen komme på ca. kr. 59 200 om de inngår avtale om å jobbe ett år til (hvorav 2 ltr. ekstra = 32 600)

Frykter flere ukvalifiserte

SSB-tall viser at i Oslo består over 20 prosent av årsverkene av personer uten godkjent lærerutdanning, både i grunnskolen og videregående.

– Grunnen til at vi gikk inn for dette tiltaket og sa det var greit, var fordi vi var redde for at det tallet vil bli enda høyere. Men det ser dessverre slik ut likevel. Og ettersom det slik at rekrutteringsutfordringene er størst i noen bydeler, vil det kanskje ramme de elevene som trenger det mest, hardest, sies Aina Skjefstad-Andersen.

Hun ser ikke bort i fra at noen av de eldste lærerne takker nei til tilbudet fordi de ikke orker mer. Hos Utdanningsetaten har de ikke oversikt over hvor mange i den aktuelle aldersgruppen som slutter hvert år.

– Det er krevende å undervise. Arbeidsforholdene, tempoet og presset merkes sannsynligvis enda bedre når man er litt eldre. Det viser at lærernes kamp handler om mer enn lønn, sier UDF-lederen.

– Situasjonen i Oslo er alvorlig.

Det bekrefter også HR-direktør i Utdanningsetaten, Maria Luisa Ruiz Retamar.

– Dette kan få konsekvenser både for oppfyllelse av lærernormen og for rekruttering av kvalifiserte lærere. Det er derfor svært viktig at vi kan beholde de lærerne vi har i Osloskolen, sier hun.

Powered by Labrador CMS