Rådmannen i Drammen kommune vil overføre midler fra barn og ungdom til eldre og funksjonshemmede.

Varsler store kutt i skoler og barnehager i Drammen

Ifølge budsjettforslaget i Drammen vil barnehagesektoren få nesten 30 millioner kroner mindre i 2024 enn i dag. Skolene skal kutte 26 millioner de neste tre årene.

Publisert

Totalt vil det bevilges nesten 30 millioner kroner mindre til barnehagene i 2024 enn i dag. Det skriver Dagsavisen.

Før helgen la rådmannen i Drammen frem sitt forslag til budsjett. Der kommer det frem at kommunen har utfordringer knyttet til eldrebølgen og i forslaget til økonomiplan prioriteres omsorg.

– Dette får konsekvenser for de andre tjenesteområdene i kommunen. Disse har også utfordringer, men rådmannen finner i liten grad rom for å tilføre friske penger i budsjettet, heter det i forslaget.

Les også: Drammen er eneste storkommune som kom helt i mål med lærernormen etter to år

Millionkutt

Helt konkret vil rådmannen redusere rammene for oppvekst og overføre midler fra barn og ungdom til eldre og funksjonshemmede.

– Dette fører til reduksjoner både i kompetansetiltak og forsterkningstiltak, men gratisplasser beholdes og sommerskolen videreføres innenfor et redusert budsjett, skriver rådmannen.

Totalt får barnehagesektoren et kutt på 15 millioner neste år. Totalt vil det bevilges nesten 30 millioner kroner mindre til barnehagene i 2024 enn i dag. I skolesektoren skal det kuttes 26 millioner i løpet av de neste tre årene.

Tilbudet om et 11. skoleår, UNG11, er et av tiltakene som forsvinner og budsjettene til sommerskolen reduseres. Disse er ikke lovpålagte tiltak.

Les også: Tilbud om et 11. skoleår blir permanent i Oslo

Færre barn og elever

Noe av kuttet forklares med færre elever og færre barnehagebarn i årene som kommer. I 2024 vil det være 289 færre elever i alderen 6 til 15 år. Det betyr en betydelig reduksjon i tilskuddet kommunen får per elev.

Åse Lund, barnehagelærerutdanner, SV-politiker og medlem av kommunens Hovedutvalg for oppvekst og utdanning, sier til Dagsavisen at hun likevel reagerer på kuttene i barnehage- og skolesektoren.

– Dette betyr at det ikke blir rom for å sette inn ekstra personale, for eksempel til barn med særskilte behov, som trenger assistanse for å kunne gå på SFO, eller til mer bemanning i barnehagene, sier hun.

Powered by Labrador CMS