Drammen må spare – tilbud om et 11. skoleår kan ryke

Rådmannen i Drammen foreslår flere kutt i skolesektoren for å spare penger. Blant annet står Ung11, et tilbud til 16-åringer om et ekstra ungdomsskoleår, i fare for å ryke.

Publisert

Kommunesammenslåing, ubalanse i driftsøkonomien og usikkerhet knyttet til langtidsvirkningene av korona-krisen har ført til at Drammen kommune står overfor massive kutt og innsparinger.

Rådmann Elisabeth Enger har lagt frem sine forslag til hvordan kommunen skal spare 250 millioner kroner over de neste fire årene. På hennes kuttliste står både sosiallærere på barnetrtinnet og Ung11, et tilbud om et 11. skoleår til ungdom i Drammen.

Ung11 foreslås avviklet fra og med skoleåret 2021/2022. Det vil spare kommunen for 3,9 millioner i året, skriver Dagsavisen Fremtiden.

Les også: Seks av ti skoler har ikke fått dekket koronautgifter

Tar videregående

Ung 11, et frivillig 11. skoleår, ble startet opp i 2017. De kan ta imot 25 ungdommer årlig - og inneværende år valgte 19 ungdommer å benytte seg av tilbudet.

Målet er at ungdommene skal bli klar for og ha kompetanse til å gjennomføre videregående opplæring. Høyre har etterlyst et slikt tiltak for å få flere til å fullføre videregående opplæring, professor Thomas Nordahl har også tatt til orde for å få på plass en slik ordning. Forrige uke kom dessuten også sluttrapporten om fraværsgrensa.

Der heter det at elevene både er mer på skolen og får bedre karakterer. Men man ser også at elever som tidligere ikke fikk karakter i ett fag, nå ikke får karakterer i flere fag.

Så langt har derimot praktisk talt alle deltakerne fortsatt sin utdanning etter endt 11. skoleår. I 2018 fortalte prosjektleder og rektor for Ung 11 til Morgenbladet at alle deltagerne første året fortsatte videre på videregående skole.

Les også: Høyre: Oppfølging av fravær må begynne i grunnskolen

Tror tilbudet bevares

Da Ung11 startet opp fortalte daværende utdanningsdirektør i Drammen, Hilde Marie Schjerven til Utdanningsnytt hvordan de, sammen med karriereveilederen på skolene finner frem til elevene de mener kan ha nytte av et 11. skoleår.

– Det kan være hun som har vært syk store deler av året, han som ikke kan nok språk eller var umotivert og ikke fikk tatt til seg lærdom, sa Skjerven.

Rektor ved Ung11, Monica Søhus, sier til Dagsavisen fremtiden at hun har forståelse for at rådmannen har dem på kuttlista, ettersom et 11. skoleår ikke er et lovpålagt tilbud.

– Men dette er ikke et dyrt tiltak, ikke i forhold til de store summene kommunen - og i sin tur Viken fyllkeskommune - sparer på sikt, ved at flere fullfører videregående opplæring og kommer ut i jobb, sier hun til Dagsavisen Fremtiden.

Søhus sier hun har troen på at Ung11 bevares. .

– Kanskje er det naivt av meg, men jeg har troen på at vi består. Vi når jo målene våre - og følgeforskningen, som utføres av Møreforskning, har bekreftet at våre antakelser stemmer.

Powered by Labrador CMS