Hva har statsråden tenkt å gjøre for å forsikre seg om at elever og ansatte har et trygt og godt skole- og arbeidsmiljø fritt for vold og trakassering, har SVs Mona Fagerås spurt Jan Tore Sanner (H) om i Stortinget. Arkivfoto: Utdanning
Hva har statsråden tenkt å gjøre for å forsikre seg om at elever og ansatte har et trygt og godt skole- og arbeidsmiljø fritt for vold og trakassering, har SVs Mona Fagerås spurt Jan Tore Sanner (H) om i Stortinget. Arkivfoto: Utdanning

Fagerås (SV) ber om en kartlegging av voldshendelser i skolen

Mona Fagerås (SV) ber kunnskapsministeren om en oversikt over omfanget av volds- og trusselhendelser i skolen. Frp krever mer ro, orden og disiplin i klasserommet.

Publisert

De siste årene er det rapportert om et økende antall volds- og trusselsituasjoner i grunnskolen.

Dette er bakgrunnen for at stortingsrepresentant Mona Fagerås 27. mars stilte et skriftlig spørsmål til statsråd Jan Tore Sanner om vold i skolen. Hun spør også om ministeren vet noe om hva de bakenforliggende årsakene er til at et økende antall barn tyr til vold i skolen.

– For ett år siden spurte jeg kunnskaps- og integreringsministeren om han ville opprette en nasjonal oversikt over omfanget av vold i skolen. Svaret var at han ikke ønsket å pålegge skolene unødvendig rapportering. Nå vet vi at antall rapporterte voldshendelser har økt også det siste året, sier Fagerås.

Hun spør kunnskaps- og integreringsministeren hva han har tenkt å gjøre for å forsikre seg om at elever og ansatte har et trygt og godt skole- og arbeidsmiljø fritt for vold og trakassering.

Undersøkelse: Halvparten av lærere i barneskolen utsettes for vold fra elever

 

Størst økning av voldsepisoder i barneskolen

Bakgrunnen for spørsmålet fra Fagerås er blant annet undersøkelsen Arbeidstilsynet nylig gjennomførte etter tilsyn ved 93 grunnskoler i Akershus og Østfold.

Arbeidstilsynets avdekket at mange skoler mangler kunnskap om hvordan de kan bruke regelverket for å forebygge vold og trusler. Særlig mangler det mye når det gjelder kartlegging og vurdering av hva som er en trusselsituasjon, skriver NRK på sine nettsider.

I tillegg fant Arbeidstilsynet ut at mange ansatte ikke får god nok opplæring og øvelse i hvordan vold og trusler på arbeidsplassen skal forebygges.

I en kommentar til NRK sier Steffen Handal, leder i Utdanningsforbundet:

– Problemene er helt klart størst i barneskolen. Det vi ser er at lærere i økende grad er utsatt for vold fra elever. Vi har sett en fordobling fra 2005 til 2018.

 

Fremskrittspartiet har tro på mer ro, orden og disiplin

Utdanning har også spurt Roy Steffensen (FrP), leder av Utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget, hva Fremskrittspartiet mener må til for å forebygge vold og trusler i skolen.

– Vold og trusler handler ofte om utenforskap. Derfor er vi opptatt av tidlig innsats og flere lærere i barneskolen slik at mestringsfølelsen kommer før nederlagsfølelsen slår inn, sier Steffensen.

– Ellers er vi opptatt av sterk klasseledelse. For Fremskrittspartiet har alltid ro, orden og disiplin i klasserommet vært viktig. I tillegg har vi forsterket mobbeloven, slik at det nå er en plikt for voksne å gripe inn dersom de oppdager mobbing, sier han.

– Hva skal til for å skape et godt og trygt arbeidsmiljø for elever og lærere?

– Alle lærere har krav på et trygt og godt arbeidsmiljø. Derfor trenger vi å bygge et sterkere lag rundt elever som har ekstra utfordringer, blant annet helsefagarbeidere og psykologtjenester. Vold mot lærere skal aldri aksepteres, og lærere og rektor bør ha muligheten til kontante sanksjonsmuligheter. Om disse ikke er gode nok i dag, må vi ta en vurdering på hva som bør gjøres, sier han.

 

Steffensen vil ha en tøffere og bedre integreringspolitikk

– Steffen Handal sier at Utdanningsforbundet har sett en dobling av rapporterte tilfeller av vold og trusler i barneskolen fra 2005 til 2018. Hva er din kommentar til det?

– En dobling mellom 2005 og 2018 skyldes nok også en demografisk utvikling. Dårlig integrering med påfølgende økende fattigdom er faktorer som nok har spilt en betydelig rolle for spesielt økningen i Oslo-regionen, mener Steffensen.

Det Steffensen mener må til for å snu trenden er mindre innvandring, tøffere og bedre integreringspolitikk, bedre språkopplæring og tidlig innsats. I tillegg er Fremskrittspartiet opptatt av økt satsing på kompetanse og forebygging.

– Mer ro, orden og disiplin i klasserommet må til, sier han.

 

Powered by Labrador CMS