Flere læreplasser og en mer praktisk skole

Debatt: Regjeringas satsing på yrkesfag tar ikke grep om det største hinderet: Fraværet av nasjonale standarder for gruppestørrelse og utrustning av verksteder.

Publisert Sist oppdatert

Regjeringa vil opprette flere læreplasser og kvalifisere yrkesfagelever til læreplass. Det vil hjelpe elever som sliter med å få læreplass i bedrift. Det gjelder særlig elever med høyt fravær, mindre gode karakterer og gutter med minoritetsspråklig bakgrunn. Regjeringa foreslår også å øremerke midler til videreutdanning i praktiske og estetiske fag. – Regjeringen ønsker […] å styrke plassen til de praktiske og estetiske fagene i skolen. Vi starter med å omprioritere midler satt av til videreutdanning, slik at lærerkompetansen i disse fagene blir høyere, sier kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) på Regjeringen.no 8.11.2021.

Med økt kompetanse til lærerne i praktiske og estetiske fag vil opplæringa forbedres. Det blir lettere å arbeide med grunnleggende ferdigheter i de praktiske og estetiske fagene, ifølge regjeringen.no. Dette er positive signaler. Skal skolen bli mer praktisk, må elevene allerede fra 1. trinn møte kompetente lærere i kunst og håndverk og oppøve praktisk håndlag gjennom variert arbeid med verktøy og materialer.

«Å bruke hendene er jo ikke noe man bare gjør, det krever veiledning og motivasjon fra noen som vet hva de driver med», sa Jonas Gahr Støre til tidsskriftet FORM, nr. 1/2015.

Allerede etter 2. trinn er målet «at elevene skal kunne bruke håndverksteknikker og håndverktøy i utforming av tre, leire og tekstil på en miljøbevisst og trygg måte.» Får elevene først på 8. trinn ta i hammer eller sag, er det lite sannsynlig at de velger yrkesfag på videregående.

Færre velger yrkesfag

Stadig færre velger yrkesfag, selv om jobbmulighetene er store og lønna er god. Ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB) vil Norge mangle rundt 90.000 fagarbeidere i 2040. Vi kan ikke sette vår lit til at kun håndverkere fra EØS-området skal bygge landet vårt. Dessuten har vi en håndverks- og kulturarv vi skal ivareta og forvalte. I dag tar skoleeier og rektor avgjørelser som får betydning for praktiske og estetiske fag. Noen prioriterer gode rammevilkår, andre ikke.

Les også: Ungdomsskolen skal bli mer praktisk

Har læreren opptil 30 elever om gangen, mangler studiepoeng i faget eller godt utrusta verksteder, blir det ikke mye praktisk arbeid med verktøy og varierte materialer Organisasjonen «Kunst og design i skolen» har lenge frontet kravet om maksimum 15 elever per undervisningsgruppe. Dette for at elevene får rettledningen de trenger for å nå kompetansemålene og ut fra HMS-hensyn. Hver skole må også utrustes med egnede verksteder, verktøy og materialer.

Ifølge Hurdalsplattformen vil regjeringa iverksette en ungdomsskolereform som «skal gi elevane i ungdomsskulen meir praktisk læring og førebu dei til både yrkesfaglege og studieførebuande vidaregåande opplæring. Det må leggjast til rette for at skulane har nødvendig kompetanse, utstyr og læringsarenaer til å kunne ta i bruk praktiske læringsmetodar i alle fag.» Men yrkesfagsatsinga blir for defensiv og uforpliktende når den ikke tar grep om det største hinderet: fraværet av nasjonale standarder for gruppestørrelse og utrustning av verksteder.

Nå har regjeringa sjansen, herr statsminister! Øk kompetansekravet for å undervise i kunst og håndverk, innfør en nasjonal norm for gruppestørrelse og utrust alle skoler med egnede verksteder!

Powered by Labrador CMS