Deler av skolegården vil være under det nye skolebygget. Illustrasjon: Plus Arkitektur

Fredrikstad-skole kan få deler av skolegården lagt under bygget

I lang tid har debatten om sammenslåingen av Gudeberg og Råkollen skoler rast i Fredrikstad. FAU Gudeberg mener sammenslåingen vil forringe uteområdene.

Publisert

Til sammen er det snakk om 50 elever og 50 lærere som skal flyttes inn i et nytt bygg på skoleplassen til Gudeberg. Bygget skal etter planen ferdigstilles i 2021. Per nå er 41 prosent av området bygg, og etter sammenslåingen vil denne prosenten være på 55.

Skolegården betegnes allerede av både kommunen og FAU Gudeberg som trang. For å kompensere for dette, er det planlagt å legge noe av skolegården under selve tilbygget. Det vil da, i følge Fredrikstad kommune, være ca 22 kvadratmeter pr elev.

– Det kommer en koloss på 50x80 meter. Når skolegården skal være under et sånt bygg, så vil det ta bort lyset i den delen av skolegården. Det er mye vind der, og vi er redde for at overbygget skal skape en vindtunnel, sier leder i FAU Gudeberg, Jan Gravning.

Føler seg forbigått

Så lenge prosessen har pågått, har de gjeldende anbefalingene fra myndighetene vært at skolenes uteområder bør være på 50 kvadratmeter per elev. Det er langt i fra det kommunen har forespeilet, mener Gravning.

Han understreker at de ønsker de nye elevene velkommen ved skolen, men at det er prosessen i forkant FAU reagerer på.

Gudeberg Barne- og Ungdomsskole slik den står nå, med de fredede grøntområdene rundt. Foto: Google Maps

– Det som er viktigst for oss er fraværet av prosess som kommunen har hatt i forkant. Ingen har blitt involvert eller fått uttale seg på forhånd. Vi vil se på det og si vår mening helt i begynnelsen, ikke få det forelagt, sier han.

Foreldrene er også frustrerte over at det tilsynelatende ikke skal gjøres noe med innemiljøet på Gudeberg skole.

– Gudeberg-elevene skal gå under en arkitektonisk flott bygning og til sin egen, 65 år gamle skole, fortsetter Gravning.

Medvirkningsrett, ikke bestemmelsesrett

Kommunen mener derimot at det ikke har vært noen forsøk på å stenge FAU eller lokalsamfunnsutvalget ute.

– Da Barnehage- og skolebruksplanen var ute til høring valgte hverken Gudeberg skole, Gudeberg FAU eller Gudeberg Lokalsamfunnsutvalg å komme med innspill til denne planen, skriver Vidar Magnussen, spesialkonsulent i Seksjon for utdanning og oppvekst, i en e-post.

Han forteller at de senere i planarbeidet har fått mulighet til å uttale seg, og at FAU og lokalsamfunnsutvalget har benyttet seg av denne muligheten.

– FAU har en medvirkningsrett og ikke en medbestemmelsesrett, som blant annet skal sikre reell medvirkning fra foreldre og ha medansvar for at elevenes læringsmiljø er trygt og godt, skriver Magnussen.

Nye anbefalinger

Onsdag forrige uke, under Utdanningsdirektoratets konferanse for fysisk læringsmiljø, ble det presentert en ny forskningsrapport fra NMBU om uteområder i barnehage og skole. Her ble anbefalt uteområde justert til 30 kvadratmeter per elev. Magnussen refererer til denne rapporten på spørsmål om uteområdet.

– Myndighetenes anbefalinger på 50 m2 per elev er ved utbygging av nye skoler, det inkluderer også nærliggende parker og grøntarealer kan medtas for elevenes mulighet til lek og opphold.

Grøntarealene det er snakk om, er imidlertidig totalfreda områder som tilhører festningsbyen Gamlebyen i Fredrikstad, sier Jan Gravning.

– Det er ikke mulig å bygge eller lage parkering der, for det er verneverdig. Det vil også bli seksjonert og uoversiktlig for de som skal ha inspeksjon.

Han er også bekymret for hva som vil skje med skolen i fremtiden.

– Selv ved å investere 250 millioner, vil Gudeberg skole være akkurat som nå. Hva skjer om 10 år når vi ber om midler, undrer Gravning.

Powered by Labrador CMS