Barna i Hebekkskogen barnehage har naturen som en del av sine uteområder. Foto: Erik M. Sundt.

Barna i Hebekkskogen barnehage har skogen som lekeplass

En ny forskningsrapport fra NMBU viser den positive effekten av natur i barnehagenes uteområder. Det vet Hebekkskogen barnehage alt om.

Publisert

– Vi synes det er helt fantastisk. Vi vet at vi er utrolig heldige som ikke bare har de kunstige lekeapparatene.

Katja Kessler-Hansen er daglig leder i Hebekkskogen barnehage i Ski. Store deler av barnehagens uteområder består av skog og småfjell.

– Vi tenker jo at uteområdet vi har utfordrer barna, og inviterer til en helt annen lek enn det apparatene gjør. Uteområdet stimulerer fantasien og den motoriske utviklingen, sier hun.

Barn velger skogen fremfor huska

Forsker Trond Løge Hagen holdt denne uken et innlegg på et seminar om fysisk læringsmiljø i Drammen. Han kunne fortelle at barna han har fulgt og intervjuet, i aller høyeste grad valgte "skogen", altså uteområdenes grøntarealer, fremfor lekeapparatene. Funnene hans stemmer godt med NMBUs forskningsrapport.

– Barnehagene bør ta med barna til forskjellige utemiljøer for å stimulere til ulike aktiviteter. I mine observasjoner så jeg at det var for mange barn som gjorde de samme tingene dag etter dag, sier han.

Katja Kessler-Hansen og de ansatte i Hebekkskogen barnehage må imidlertid ikke langt. Her har de skogen rett utenfor døra.

Daglig leder Katja Kessler-Hansen, her sammen med Lene Haugland og Michael Sars Norum. Foto: Erik M. Sundt.

– Klatring er populært, men det virker mer som at de liker at det er en frihet, at de får bevege seg så fritt. Et frirom, rett og slett. Det er en god del rollelek som foregår, og siden de ikke alltid ser gjerdene, så tenker de jo faktisk at de er i skogen, forteller hun.

Hun er enig med både forskningsrapporten og forsker Trond Løge Hagen, og trekker frem de positive effektene deres uteområder har på motorisk utvikling før hun i det hele tatt får presentert funnene fra rapporten.

– Vi har jo flere som kommenterer det. Andre som har jobbet i barnehage sier «å så heldige dere er!». En pedagog sjekket uteområdene her, om det var noen faremomenter med tanke på fallhøyde osv. Han sa at dette var som en drøm.

Plass for både barn og voksne

Kessler-Hansen forteller at også de ansatte er svært fornøyd med uteområdene, og den eneste utfordringen de ser er at barnehagens ettåringer ikke kan være helt inne i skogen.

– Det er mer utfordrende for dem nettopp har lært seg å gå, å forholde seg til røtter og lignende. Så de oppholder seg mer foran huset, sier hun.

Hun understreker at de kun ser på det som en liten ulempe, og at ettåringene har sine områder og uansett foretrekker å være nær de voksne. De eldre barna får forøvrig boltre seg på området, uten at det oppleves som trangt.

– Ellers er det bare positivt, og de ansatte opplever det samme. Man merker ikke at man har mange barn her, for tomten er virkelig stor.

Powered by Labrador CMS